9. klassi lõpuaktuse pildid

Vaata pilte: http://pildid.tostamaa.ee/2020/9lopuaktus/

12. klassi lõpuaktuse pildi

Vaata pilte: http://pildid.tostamaa.ee/2020/12lopuaktus/

9. klassi lõpuaktus.

Olgu teil õiged uksed õigel ajal valla!

 

Tõstamaa Keskkooli lõpuaktused

Töökuulutused

Tõstamaa Keskkool võtab konkursi korras tööle:

käsitöö- ja kodunduse õpetaja (0,3 asendaja lapsepuhkuse ajaks)

Tööleasumise aeg 01.09.2020
Sooviavaldus, CV ja haridusttõendavate dokumentidekoopiad saata hiljemalt 30.06.2020
toomas.mitt@tostamaa.ee. Lisainfo 5261935

Õppeaasta lõpu video

Õppeaasta lõpetamine

 • Trimestri- ja aastahinded pannakse välja 4. juunil
 • Õppenõukogu toimub 04.06 11:00
 • Viimane distants- ja kontaktõppe koolipäev on 5. juuni. Kell 11:00 avaldatakse kooli kodulehel, Facebookis ja eKoolis õppeperioodi lõpetamise videoklipp
 • Kuni 9. juunini toimub õppetöö õpilastele, kel on distantsõppes võlgnevusi. 
 • Täiendavat õppetööd saab sooritada 08.-18. juuni.
 • Õpikud ja kooli raamatukogust laenutatud raamatud tuua 01. – 05.06 kell 9.00-14.00 koolimajja:
  • õpikud, raamatud  peavad olema kotis, mille peal või sees on õpilase ees- ja perekonnanimi (lahtiselt õpikuid mitte tuua)
  • õpikus peab olema ka kasutaja nimi.
  • I korruse koridoris on lauad, kuhu raamatupakk panna
 • Jäävad ära kõik suuremad üritused (õppekäigud, lõpuekskursioonid, tänupäev, õppeaasta lõpuaktus, suvine aiatöö). 
 • Tunnistused aastalõpu hinnetega pannakse üles e-kooli, au- ja tänukirjad jagatakse kätte sügisel. 
 • Põhikooli lõpueksameid ei toimu.
 • Riigieksamid:
  • 29.05 eesti keel
  • 05.06 matemaatika
 • Õppenõukogu 18.06 kell 13:00
 • Lõpuaktused:
  • 2. juulil kell 14:00 IX klass
  • 2. juulil kell 17:00 XII klass
  • mõlemad aktused toimuvad koolimaja ees pargis
  • järgitakse ürituste korraldamise erinõudeid

Õpetajate eKoosolek

Distants- ja osaline kontaktõpe alates 18.05.2020 kuni õppeaasta lõpuni

Hea õpilane ja lapsevanem!

Tõstamaa Keskkoolis jätkub distants- ja osaline kontaktõpe alates 18.05.2020 kuni 05.06.2020.

Kui klassijuhataja või aineõpetaja soovivad õpilasega kohtuda osalises kontaktõppes,s iis võetakse lapsevanemaga isiklikult ühendust, et kohtumise aeg ning koht kokku leppida.

Koolimajja pole lubatud ilma kokku leppimata tulla. Kui on vaja koolihoonetest isiklikke asju või õppetarbeid võtta, siis on vaja eelnevalt tuleku aeg klassijuhatajaga kooskõlastada. Majja sisenedes desinfitseerida käed, (soovitatavalt kanda maski) ning liikuda ainult konkreetsesse sihtkohta, niisama majas jalutamist ei toimu. Avatud on 2 sissepääsu, väljas on vastavad tähised.

Noortekeskus on avatud ning sealsed liikumised tuleb kokku leppida noortekeskuse töötajatega.

Rohkem infot distans- ja osalise kontaktõppe kohta: https://www.hm.ee/et/koroona?fbclid=IwAR1-VJENZmPIBmy_2qRq2Ya1HSZC890hFgkRC7Kko4cdBA6YweyKxUWCdRw

Küsimuste tekkimisel võta ühendust alljärgnevatel kontaktidel:

Direktor Toomas Mitt, tel.5261935, e-post: toomas.mitt@tostamaa.ee;
Õppejuht Maris Adler, e-post: maris.adler@tostamaa.ee;
Kooli sotsiaalnõustaja Kirsti Talu, e-post: kirsti.talu@tostamaa.ee;
Psühholoog Eve Rõhu, e-post: eve.r6hu@gmail.com:
Majandusjuht Kristiina Lepik, tel.53468635, e-post: kristiina@tostamaa.ee;
Kooli üldtelefon: 522 0300

Õppetöö jätkamine peale 18. maid

Koolid jätkavad distantsõppega kooliaasta lõpuni

Pärnu abilinnapea Varje Tipp võtab lühidalt kokku põhilise, mis lähiajal ees ootab.

Pärnu linna üldhariduskoolide juhid on leppinud kokku, et koolid jätkavad distantsõppega pärast 15. maidki. See tähendab, et enamik õppetööst toimub suvevaheaja alguseni nõnda, nagu oleme eriolukorra ajal harjunud, ja suurem osa lapsi kooli ei tule.

Kontaktõppeks kutsutakse esmaspäevast, 18. maist koolimajja eeskätt lõpuklasside õpilasi ja neid lapsi, kes vajavad järeleaitamist, ja neidki noori, kes ei ole täitnud õppimiskohustust. Keda, millal ja kuhu kool õppetööks kooli kutsub, otsustab iga kool ise. Kontaktõpe toimub koolimajades individuaalselt või kuni kümneliikmelistes rühmades.

Õppetöö kestab 9. juunini ja koolivaheaeg algab 10. juunil.

Loe edasi…

 

Vanemad postitused «