«

Lähiaja olulised kuupäevad

8. mai- 12. klassi täiendustega uurimis-ja praktiliste tööde esitamine
15. mai 8. ja 9. klassi loovtööde kirjaliku osa esitamine
17. mai loovtööde esitlemine/kaitsmine
18. mai 12. klassi uurimis-ja praktiliste tööde esitlemine/kaitsmine