«

»

Pärandivaderi koristustalgud

Projekti „Pärandivaderid: Koolinoored kultuuripärandit hoidmas“ koristustalgud täise hoos.
Pärandipaiga korrastamine on hea viis kohaliku kultuuripärandiga tutvumiseks, selle tähtsuse mõistmiseks ning säilitamisele kaasaaitamiseks. Projekt toetab riikliku õppekava gümnaasiumi astmes Eesti ajaloo teemade käsitlemist, aitab kaasa ka põhikoolis koduümbruse ajaloo tundmaõppimisele ning kultuurikeskkonna mõtestamisele.