«

»

Ettevõtlusõpe: “Aktiivse müügi” koolitus, enesekindluse arendamine.