«

»

Füüsika tunnis

Liikumisülesannete lahendamine.