«

»

Hea Tõstamaa kooli lapsevanem!

Pöördume Teie poole palvega osaleda kooli korraldatud uuringus, mille alusel toimub kooli sisehindamine ja uue arengukava koostamine. Täites küsimustiku, annate meile võimaluse hinnata tehtud tööd ning pöörata kooli arendamisel rohkem tähelepanu Teile olulistele teemadele. Teie poolt antud vastused aitavad meid edasise tegevuse planeerimisel, võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel ning koostöö tõhustamisel.

Küsimustiku link on saadetud Teile lastevanemate listi kaudu e-kirjana.
Soovi korral saate küsimustikku täita ka paberkandjal, mis on kodudesse saadetud.

Loodame, et leiate aja oma arvamuse avaldamiseks ja meile tagasi saatmiseks enne 15. veebruari.