«

»

Kool on alates 16. märtsist suletud, õppetöö toimub distantsõppel

Eesti Vabriigi Valitsuskabinet otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti koolid uksed alates 16. märtsist ning lähevad üle distantsõppele. Iga kahe nädala järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta.

Esmaspäevast, 16. märtsist alates on koolihoone õpilastele, vanematele ja õpetajatele suletud.

Infot edasise kohta vahendame õpilastele ja lastevanematele e-kooli, kooli kodulehe, Facebooki ja listide kaudu.

Distantsõpet korraldatakse e-Kooli kaudu: õpetajad kannavad sisse ainetunnid, lisavad info õppematerjalide ja õppetegevuste kohta. Koduste ülesannetena kannavad õpetajad e-Kooli sisse õppetegevused, mis tuleb distantsõppel õppides sooritada.
Toimub õppeülesannete hindamine ja tagasisidestamine. Distantsõpe ei toimu õpilastele kellaajaliselt tunniplaani järgi.
Õpilastel tuleb jälgida koolilt ja õpetajatelt tulevat infot, kooli kodulehte ja jooksvat infot.

Kui õpilane ja/või vanem vajab täiendavaid selgitusi saab õpetajale täiendavaid küsimusi esitada helistades, e-kirja teel või kasutades muid e-meedia kanaleid, tehes seda tööaegadel. Kui õpetaja ei saa kohe vastat, siis on ta hõivatud videosilla või mõne muu õppekorraldusliku tegevusega.

1.-4. klasside õpilased kasutavad vajadusel lapsevanemete abi eKoolist õppeinfo saamiseks.
Kõikidel õpilastel alates 5. klassist peab olema isiklik eKooli konto ja mailiaadress.
E-mailid lisatakse klassi- ja kooli meililisti.