«

»

Õppetöö jätkamine peale 18. maid

Koolid jätkavad distantsõppega kooliaasta lõpuni

Pärnu abilinnapea Varje Tipp võtab lühidalt kokku põhilise, mis lähiajal ees ootab.

Pärnu linna üldhariduskoolide juhid on leppinud kokku, et koolid jätkavad distantsõppega pärast 15. maidki. See tähendab, et enamik õppetööst toimub suvevaheaja alguseni nõnda, nagu oleme eriolukorra ajal harjunud, ja suurem osa lapsi kooli ei tule.

Kontaktõppeks kutsutakse esmaspäevast, 18. maist koolimajja eeskätt lõpuklasside õpilasi ja neid lapsi, kes vajavad järeleaitamist, ja neidki noori, kes ei ole täitnud õppimiskohustust. Keda, millal ja kuhu kool õppetööks kooli kutsub, otsustab iga kool ise. Kontaktõpe toimub koolimajades individuaalselt või kuni kümneliikmelistes rühmades.

Õppetöö kestab 9. juunini ja koolivaheaeg algab 10. juunil.

Loe edasi…