«

»

Distants- ja osaline kontaktõpe alates 18.05.2020 kuni õppeaasta lõpuni

Hea õpilane ja lapsevanem!

Tõstamaa Keskkoolis jätkub distants- ja osaline kontaktõpe alates 18.05.2020 kuni 05.06.2020.

Kui klassijuhataja või aineõpetaja soovivad õpilasega kohtuda osalises kontaktõppes,s iis võetakse lapsevanemaga isiklikult ühendust, et kohtumise aeg ning koht kokku leppida.

Koolimajja pole lubatud ilma kokku leppimata tulla. Kui on vaja koolihoonetest isiklikke asju või õppetarbeid võtta, siis on vaja eelnevalt tuleku aeg klassijuhatajaga kooskõlastada. Majja sisenedes desinfitseerida käed, (soovitatavalt kanda maski) ning liikuda ainult konkreetsesse sihtkohta, niisama majas jalutamist ei toimu. Avatud on 2 sissepääsu, väljas on vastavad tähised.

Noortekeskus on avatud ning sealsed liikumised tuleb kokku leppida noortekeskuse töötajatega.

Rohkem infot distans- ja osalise kontaktõppe kohta: https://www.hm.ee/et/koroona?fbclid=IwAR1-VJENZmPIBmy_2qRq2Ya1HSZC890hFgkRC7Kko4cdBA6YweyKxUWCdRw

Küsimuste tekkimisel võta ühendust alljärgnevatel kontaktidel:

Direktor Toomas Mitt, tel.5261935, e-post: toomas.mitt@tostamaa.ee;
Õppejuht Maris Adler, e-post: maris.adler@tostamaa.ee;
Kooli sotsiaalnõustaja Kirsti Talu, e-post: kirsti.talu@tostamaa.ee;
Psühholoog Eve Rõhu, e-post: eve.r6hu@gmail.com:
Majandusjuht Kristiina Lepik, tel.53468635, e-post: kristiina@tostamaa.ee;
Kooli üldtelefon: 522 0300