«

»

Õppeaasta lõpetamine

 • Trimestri- ja aastahinded pannakse välja 4. juunil
 • Õppenõukogu toimub 04.06 11:00
 • Viimane distants- ja kontaktõppe koolipäev on 5. juuni. Kell 11:00 avaldatakse kooli kodulehel, Facebookis ja eKoolis õppeperioodi lõpetamise videoklipp
 • Kuni 9. juunini toimub õppetöö õpilastele, kel on distantsõppes võlgnevusi. 
 • Täiendavat õppetööd saab sooritada 08.-18. juuni.
 • Õpikud ja kooli raamatukogust laenutatud raamatud tuua 01. – 05.06 kell 9.00-14.00 koolimajja:
  • õpikud, raamatud  peavad olema kotis, mille peal või sees on õpilase ees- ja perekonnanimi (lahtiselt õpikuid mitte tuua)
  • õpikus peab olema ka kasutaja nimi.
  • I korruse koridoris on lauad, kuhu raamatupakk panna
 • Jäävad ära kõik suuremad üritused (õppekäigud, lõpuekskursioonid, tänupäev, õppeaasta lõpuaktus, suvine aiatöö). 
 • Tunnistused aastalõpu hinnetega pannakse üles e-kooli, au- ja tänukirjad jagatakse kätte sügisel. 
 • Põhikooli lõpueksameid ei toimu.
 • Riigieksamid:
  • 29.05 eesti keel
  • 05.06 matemaatika
 • Õppenõukogu 18.06 kell 13:00
 • Lõpuaktused:
  • 2. juulil kell 14:00 IX klass
  • 2. juulil kell 17:00 XII klass
  • mõlemad aktused toimuvad koolimaja ees pargis
  • järgitakse ürituste korraldamise erinõudeid