«

»

Töökuulutused

Tõstamaa Keskkool võtab konkursi korras tööle:

käsitöö- ja kodunduse õpetaja (0,3 asendaja lapsepuhkuse ajaks)

Tööleasumise aeg 01.09.2020
Sooviavaldus, CV ja haridusttõendavate dokumentidekoopiad saata hiljemalt 30.06.2020
toomas.mitt@tostamaa.ee. Lisainfo 5261935