«

»

Õppekorrladusest alates 14.12.2020:

  • Perioodil 14. – 21.12.20 on Tõstamaa kool distantsõppel.
  • Koolimajas kontaktõpet ei toimu ja õpilastel on keelatud kooli ruumides viibida.
  • Erandiks on need õpilased, kes vajavad õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks. Konkreetsete õpilastega võtab klassijuhataja ühendust.
  • Noortekeskus on sel perioodil suletud ja tegeletakse kontaktivabade individuaaltegevustega.
  • Huviringide töö jääb ära või toimub üksnes individuaalselt või distantsilt.
  • Õpilaskodu on distantsõppe perioodil suletud (välja arvatud olukord, kui õpilasel on mõjuvad põhjused õpilaskodus elamiseks).
  • Konsultatsioonile tulnud õpilasel on võimalus koolis süüa saada.
  • Distantsõppel igapäevast toitlustamist ei toimu, erandjuhtudel palume lapsevanemal soovidega pöörduda majandusjuht Moonika Adleri poole
  • Õpilasliin distantsõppe peroodil ei toimi.