«

»

Toitlustamisest

Haridus- ja Teadusministeeriumi juhised koolilõuna korraldamiseks distantsõppe perioodil:

“Eriolukorras, kui õpilased on kodus distantsõppel, ei jätku koolide poolt tavapärane koolilõuna pakkumine. Koolilõuna raha ei kanta üle õpilastele või lapsevanematele.” 

Koolis toimub toitlustus õpilastele, kes käivad individuaaltundides. Lisaks sellele on kool korraldanud toitlustuse ka lastele, kus majanduslikel või muudel asjaoludel lapsevanemal ei ole võimalik kodus toitlustust tagada.

Toidu laialikannet kool ei teosta.

Kõik soovijad saavad kooli poolt toidupaki, väärtuses 5 eurot.

Soovist anda teada Moonika Adler’ile, tel: +372 5346 8635; e-mail: moonika@tostamaa.ee. Toidupakk on lapsevanemale tasuta, see on kaetud riigi poolt eraldatud koolilõuna toetusega. Toidupaki saab kätte kooli sööklast, eelnevalt kokkulepitud ajal.