«

»

Pärast vaheaega taastub koolis kontaktõpe

Haridus- ja Teadusministeerium, 30.12.2020 Infokiri:
hariduselu piirangud pärast 10. jaanuari:
https://www.hm.ee/sites/default/files/2020_12_30_ringkiri.pdf