Õppimine

Eksamid ja tasemetööd

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2017/2018. õppeaastal § 1.  Riigieksamite vormid ja ajad  (1) Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:  1) Saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik) – 28. november 2017. a;  2) Saksa II astme keelediplomi eksam (suuline) – 29. november 2017. a –14. jaanuar 2018. …

Vaata lehekülge »

Huvitegevus

Ringid sel õppeaastal

Vaata lehekülge »

Konsultatsioonid

Konsultatsioonid NIMI AEG Toimumise koht Maris Adler  kokkuleppel õpetajaga keemiaklass Ivi Kask kokkuleppel õpetajaga muusikaklass Laura Jõe kokkuleppel õpetajaga arvutiklass Monica Klemet  kokkuleppel õpetajaga eesti keele klass Dagmar Leino kokkuleppel õpetajaga vene keele klass Karl Sutt kokkuleppel õpetajaga staadion, võimla Mari Lühiste kokkuleppel õpetajaga raamatukogu Karin Mitt kokkuleppel õpetajaga matemaatikaklass Toomas Mitt kokkuleppel õpetajaga keemiaklass Laine Mändla …

Vaata lehekülge »

Kursuse hinded

  Tundide arvnädalas 1. kursus 2. kursus 3. kursus 4. kursus 5. kursus 1 tund 3. juuni 2 tundi 19. – 23. jaanuar 3. juuni 3 tundi 24. – 28. november 2. – 5. märts 3. juuni 4 tundi 3. – 7. november 19. – 23. jaanuar 30. märts – 2. aprill 3. juuni 5 tundi 17. oktoober 12. …

Vaata lehekülge »

Maaturismikorraldus

MAATURISMIKORRALDUSE KURSUS GÜMNASISTIDELE Tõstamaa Keskkooli õppekava programmis on õppesuunana turismiõpe. Senini on edukat koostööd tehtud Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžiga ning noored on saanud juba üle kümne aasta turismi- ja majandusalast haridust. Sel õppeaastal on valikkursus saanud uue nime – maaturismikorraldus ning põhirõhk liikunud rohkem piirkondlikule turismimajandusele ja kohalikele ettevõtetele. Õppekava kuraatoriks on Raili Mengel MTÜ …

Vaata lehekülge »

Nõustamine ja õpiabi

1. Õpilaste nõustamine ja õpiabi aitab luua õpilasele tingimused võimetekohaseks õppimiseks ja arenemiseks. Õpilastel on võimalik vajadusel saada nõu ja õpiabi järgmistes vormides: 1.1. Individuaalsed ja/või grupikonsultatsioonid aineõpetajatelt, klassijuhatajatelt ja kooli juhtkonnalt. 1.2. Psühholoogiline nõustamine – õpilane saab infot ja nõu: . õppetööga toimetuleku osas; . huvide ja võimete väljaselgitamiseks; . õpioskusete kujundamiseks; . õppekava …

Vaata lehekülge »

Päevaplaan

Ainetundide toimumisajad 1. 8.15 – 9.00 2. 9.10 – 9.55 3. 10.05 – 10.50 I söögivahetund 4. 11.10 – 11.55 II söögivahetund 5. 12.15 – 13.00 6. 13.10 – 13.55 7. 14.05 – 14.50 8. 15.00 – 15.45 Õpiabi vastavalt õpiabi tunniplaanile Pikapäevarühm  E – Kaidi Pirso, Kati Rahuoja T – Kaidi Pirso, Kaarin Reinson K – Ivi Kask, Kati Rahuoja …

Vaata lehekülge »

Soovituslik kirjandus

  5.  klass A.Lindgren “Meisterdetektiiv Blomkvist” või “Meisterdetektiiv Blomkvist ohtlik elu” või “Kalle Blomkvist ja Rasmus” Erich Kästner “Veel üks Lotte” Richard Roht “Jutte loomadrest” Annie M.G.Schmidt “Viplala lood”   6. klass A. Lindgren “Röövlitütar Ronja” A. Pervik “Arabella, mereröövli tütar” Otfried Preussler “Krabat” John R.R. Tolkinen “Kääbik ehk Sinna ja tagasi” Eno Raud “Kalevipoeg” …

Vaata lehekülge »

Tugisüsteemid

Kooli sisesed tugiteenused Tugiteenuste eesmärk: aidata probleemidega või haigel õpilasel omandada individuaalplaani alusel kooli õppekavas ettenähtud õppetöö maht. Tugiteenuseid ja õpiabi osutavad: Koolipsühholoog Eve Rõhu K ja N Pikapäevarühma kasvataja E – R 12.00 – 16.00 Sotsiaalpedagoog, HEV koordineerija Kirsti Talu Aineõpetajad, klassijuhatajad Järeleaitamise-ja konsultatsiooni tunnid Aineõpetajate järelaitamise- ja konsultatsioonitundide graafik on avaldatud kooli kodulehel. Eesmärk: kontrolltööde järele …

Vaata lehekülge »

Tunniplaan

Tunniplaan 2017/2018 õppeaastaks, kehtib alates 01.11.2017        

Vaata lehekülge »

Vaheajad

 Vaheajad 2017/2018. õppeaastal Trimestrid 2017/2018. õppeaastal Trimestrihinded pannakse välja 28. novembril 9. märtsil 8. juunil 2018/2019. õppeaasta koolivaheajad on järgmised: Esimene vaheaeg 22. oktoober 2018. kuni 28. oktoober 2018 Teine vaheaeg 24. detsember 2018 kuni 6. jaanuar 2019 Kolmas vaheaeg 25. veebruar 2019 kuni 3. märts 2019 Neljas vaheaeg 22. aprill 2019 kuni 28. aprill 2019. …

Vaata lehekülge »

Vastuvõtt 10. klassi

10. klassi vastuvõtu tingimused ja kord   10. klassi vastuvõtmiseks esitab sisseastuja veebikeskkonnas taotluse, (siseneda haridussüsteemi Arno ja valida link “Taotlused”) Vajalikud dokumendid:  isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist; põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja. 10. klass komplekteeritakse vastavalt elektroonilises veebikeskkonnas esitatud sooviavalduste laekumisele. 10. klass komplekteeritakse …

Vaata lehekülge »