Õppimine

Eksamid ja tasemetööd

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2016/2017. õppeaastal § 1.  Riigieksamite vormid ja ajad  (1) Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:  1) Saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik) – 13. detsember 2016. a;  2) Saksa II astme keelediplomi eksam (suuline) – 14. detsember 2016. a – 20. jaanuar …

Vaata lehekülge »

Huvitegevus

Vaata lehekülge »

Kohustuslik kirjandus

6. klass Kriminaallugu Näiteks M. Widmarki ja H. Willisi kriminaallood, I. Tomuski jutud sarjas „Kriminalistid“, M. Keräneni raamatud sarjas „Eesti lastekrimka“ Üks teos valikust Kivirähk „Oskar ja asjad“, „Limpa ja mereröövlid, T. Janssoni „Muumitrollid“, I. Tomuski „Volli kasvab suureks“, „Tere, Volli“, „Volli vanad vigurid“, „Volli läheb tööle“, O. L. Kirkegaardi “On üks ninasarvik Otto”, “Kummi …

Vaata lehekülge »

Konsultatsioonid

Konsultatsioonid NIMI AEG Toimumise koht Maris Adler  kokkuleppel õpetajaga keemiaklass Ivi Kask kokkuleppel õpetajaga muusikaklass Karoliine Kask kokkuleppel õpetajaga arvutiklass Susanna Kuusik N 14.00-14.45 + kokkuleppel õpetajaga eesti keele klass Dagmar Leino kokkuleppel õpetajaga vene keele klass Tiiu Lilienthal-Üle kokkuleppel õpetajaga staadion, võimla Mari Lühiste kokkuleppel õpetajaga raamatukogu Karin Mitt E 6.-7.tund 5. kl ja 6.kl K 7.tund …

Vaata lehekülge »

Kursuse hinded

  Tundide arvnädalas 1. kursus 2. kursus 3. kursus 4. kursus 5. kursus 1 tund 3. juuni 2 tundi 19. – 23. jaanuar 3. juuni 3 tundi 24. – 28. november 2. – 5. märts 3. juuni 4 tundi 3. – 7. november 19. – 23. jaanuar 30. märts – 2. aprill 3. juuni 5 tundi 17. oktoober 12. …

Vaata lehekülge »

Maaturismikorraldus

MAATURISMIKORRALDUSE KURSUS GÜMNASISTIDELE Tõstamaa Keskkooli õppekava programmis on õppesuunana turismiõpe. Senini on edukat koostööd tehtud Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžiga ning noored on saanud juba üle kümne aasta turismi- ja majandusalast haridust. Sel õppeaastal on valikkursus saanud uue nime – maaturismikorraldus ning põhirõhk liikunud rohkem piirkondlikule turismimajandusele ja kohalikele ettevõtetele. Õppekava kuraatoriks on Raili Mengel MTÜ …

Vaata lehekülge »

Nõustamine ja õpiabi

1. Õpilaste nõustamine ja õpiabi aitab luua õpilasele tingimused võimetekohaseks õppimiseks ja arenemiseks. Õpilastel on võimalik vajadusel saada nõu ja õpiabi järgmistes vormides: 1.1. Individuaalsed ja/või grupikonsultatsioonid aineõpetajatelt, klassijuhatajatelt ja kooli juhtkonnalt. 1.2. Psühholoogiline nõustamine – õpilane saab infot ja nõu: . õppetööga toimetuleku osas; . huvide ja võimete väljaselgitamiseks; . õpioskusete kujundamiseks; . õppekava …

Vaata lehekülge »

Päevaplaan

Ainetundide toimumisajad 1. 8.15 – 9.00 2. 9.10 – 9.55 3. 10.05 – 10.50 I söögivahetund 4. 11.10 – 11.55 II söögivahetund 5. 12.15 – 13.00 6. 13.10 – 13.55 7. 14.05 – 14.50 8. 15.00 – 15.45 Õpiabi vastavalt õpiabi tunniplaanile Pikapäevarühm  E – Kaidi Pirso, Sirli  Väära T – Kaidi Pirso, Sirli  Väära K – Laine Mändla, Sirli  Väära N …

Vaata lehekülge »

Tugisüsteemid

Kooli sisesed tugiteenused Tugiteenuste eesmärk: aidata probleemidega või haigel õpilasel omandada individuaalplaani alusel kooli õppekavas ettenähtud õppetöö maht. Tugiteenuseid ja õpiabi osutavad: Koolipsühholoog Eve Rõhu T 12.00 -17.00 ja K 8.00 -13.00 Pikapäevarühma kasvataja E – R 12.00 – 16.00 Sotsiaalpedagoog, HEV koordineerija Kirsti Talu Aineõpetajad, klassijuhatajad Järeleaitamise-ja konsultatsiooni tunnid Aineõpetajate järelaitamise- ja konsultatsioonitundide graafik on avaldatud kooli kodulehel. …

Vaata lehekülge »

Tunniplaan

Tunniplaan 2016/2017 õppeaastaks, kehtib alates 02.05.2017  

Vaata lehekülge »

Vaheajad

Vaheajad 2016/2017. õppeaastal sügisvaheaeg 22. oktoober 2016. a – 30. oktoober 2016. a; talvevaheaeg 23. detsember 2016. a – 8. jaanuar 2017. a; kevadvaheaeg 18. märts 2017. a – 26. märts 2017. a; suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 7. juuni 2017. a – 31. august 2017. a   Koolivaheajad kehtestab haridus- ja teadusminister igaks konkreetseks aastaks. Sügis- …

Vaata lehekülge »

Vastuvõtt 10. klassi

10. klassi vastuvõtu tingimused ja kord Tõstamaa Keskkoolis komplekteeritakse 10. klass vastavalt sooviavalduste laekumisele. Õpilane esitab kooli direktorile sooviavalduse, mis on avaldatud kooli kodulehel, saab selle kooli sekretärilt paberkandjal või saadab sekretär selle e-kirja manusena:kool@tostamaa.ee 10. klassid komplekteeritakse põhikooli lõputunnistuse keskmise ja lõpueksamite keskmise hinnete pingerea alusel. Vajadusel kutsutakse õpilane kooli direktori vestlusele, millest teavitatakse ette 3 tööpäeva …

Vaata lehekülge »