Õppimine

Eksamid ja tasemetööd

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2018/2019. õppeaastal § 1.  Riigieksamite vormid ja ajad  (1) Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:  1) eesti keel (kirjalik) – 22. aprill 2019. a;  2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. aprill 2019. a;  3) eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–25. aprill 2019. a; …

Vaata lehekülge »

Huvitegevus

Seoses haldusreformiga liideti Tõstamaa Mõisa Huvikool ja saviringid septembris 2018 Pärnu Kunstikooliga, ametlikuks nimetuseks on nüüd Pärnu Kunstikooli Tõstamaa maja. Infot leiate siit… ja siit: http://tostamaa.wixsite.com/kasitoo/tegevus  

Vaata lehekülge »

Konsultatsioonid

Konsultatsioonid NIMI AEG Toimumise koht Maris Adler  kokkuleppel õpetajaga keemiaklass Ivi Kask kokkuleppel õpetajaga muusikaklass Karoliine Kask kokkuleppel õpetajaga arvutiklass Marge Päästel kokkuleppel õpetajaga eesti keele klass Dagmar Leino kokkuleppel õpetajaga vene keele klass Merlin Miido kokkuleppel õpetajaga staadion, võimla Mari Lühiste kokkuleppel õpetajaga raamatukogu Karin Mitt kokkuleppel õpetajaga matemaatikaklass Laine Mändla kokkuleppel õpetajaga Ene Tamm …

Vaata lehekülge »

Kursuse hinded

  Tundide arvnädalas 1. kursus 2. kursus 3. kursus 4. kursus 5. kursus 1 tund 3. juuni 2 tundi 19. – 23. jaanuar 3. juuni 3 tundi 24. – 28. november 2. – 5. märts 3. juuni 4 tundi 3. – 7. november 19. – 23. jaanuar 30. märts – 2. aprill 3. juuni 5 tundi 17. oktoober 12. …

Vaata lehekülge »

Maaturismikorraldus

MAATURISMIKORRALDUSE KURSUS GÜMNASISTIDELE Tõstamaa Keskkooli õppekava programmis on õppesuunana turismiõpe. Senini on edukat koostööd tehtud Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžiga ning noored on saanud juba üle kümne aasta turismi- ja majandusalast haridust. Sel õppeaastal on valikkursus saanud uue nime – maaturismikorraldus ning põhirõhk liikunud rohkem piirkondlikule turismimajandusele ja kohalikele ettevõtetele. Õppekava kuraatoriks on Raili Mengel MTÜ …

Vaata lehekülge »

Nõustamine ja õpiabi

1. Õpilaste nõustamine ja õpiabi aitab luua õpilasele tingimused võimetekohaseks õppimiseks ja arenemiseks. Õpilastel on võimalik vajadusel saada nõu ja õpiabi järgmistes vormides: 1.1. Individuaalsed ja/või grupikonsultatsioonid aineõpetajatelt, klassijuhatajatelt ja kooli juhtkonnalt. 1.2. Psühholoogiline nõustamine – õpilane saab infot ja nõu: . õppetööga toimetuleku osas; . huvide ja võimete väljaselgitamiseks; . õpioskusete kujundamiseks; . õppekava …

Vaata lehekülge »

Päevaplaan

Hommikupuder kell 7.50 – 8.15 Ainetundide toimumisajad 1. 8.15 – 9.00 2. 9.10 – 9.55 3. 10.05 – 10.50 I söögivahetund 4. 11.10 – 11.55 II söögivahetund 5. 12.15 – 13.00 6. 13.10 – 13.55 7. 14.05 – 14.50 8. 15.00 – 15.45 Oode kell 13.50 – 14.10 Õpiabi vastavalt õpiabi tunniplaanile Pikapäevarühm  kell 12.00 – …

Vaata lehekülge »

Soovituslik kirjandus

  5.  klass A.Lindgren “Meisterdetektiiv Blomkvist” või “Meisterdetektiiv Blomkvist ohtlik elu” või “Kalle Blomkvist ja Rasmus” Erich Kästner “Veel üks Lotte” Richard Roht “Jutte loomadrest” Annie M.G.Schmidt “Viplala lood”   6. klass A. Lindgren “Röövlitütar Ronja” A. Pervik “Arabella, mereröövli tütar” Otfried Preussler “Krabat” John R.R. Tolkinen “Kääbik ehk Sinna ja tagasi” Eno Raud “Kalevipoeg” …

Vaata lehekülge »

Tugisüsteemid

Kooli sisesed tugiteenused Tugiteenuste eesmärk: aidata probleemidega või haigel õpilasel omandada individuaalplaani alusel kooli õppekavas ettenähtud õppetöö maht. Tugiteenuseid ja õpiabi osutavad: Koolipsühholoog Eve Rõhu K ja N Pikapäevarühma kasvataja E – R 12.00 – 16.00 Sotsiaalpedagoog, HEV koordineerija Kirsti Talu Aineõpetajad, klassijuhatajad Järeleaitamise-ja konsultatsiooni tunnid Aineõpetajate järelaitamise- ja konsultatsioonitundide graafik on avaldatud kooli kodulehel. Eesmärk: kontrolltööde järele …

Vaata lehekülge »

Tunniplaan

Tunniplaan 2018/2019 õppeaastaks, kehtib alates 19.11.2018 Samuti leitav siin        

Vaata lehekülge »

Vaheajad

Ülaltoodud tabeli GoogleDocsi variant…   2019/2020. õppeaasta koolivaheajad on järgmised: Esimene vaheaeg 21. oktoober 2019 kuni 27. oktoober 2019 Teine vaheaeg 23. detsember 2019 kuni 5. jaanuar 2020 Kolmas vaheaeg 24. veebruar 2020 kuni 1. märts 2020 Neljas vaheaeg 20. aprill 2020 kuni 26. aprill 2020 Suvevaheaeg (välja arvatud lõpuklassid) 10. juuni 2020 kuni 31. …

Vaata lehekülge »

Vastuvõtt 10. klassi

10. klassi vastuvõtu tingimused ja kord   10. klassi (või teistesse gümnaasiumiklassidesse) vastuvõtmiseks esitab sisseastuja vanem veebikeskkonnas ARNO taotluse, (siseneda haridussüsteemi ja valida link “Minu klapsed” ->”Taotlused”) Keskkonda saab lisada sisseastuja dokumendid:  isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist; põhihariduse omandamist tõendava dokumendi 10. klass komplekteeritakse vastavalt elektroonilises veebikeskkonnas esitatud sooviavalduste …

Vaata lehekülge »