↑ Mine tagasi Õppimine

Vastuvõtt 10. klassi

10. klassi vastuvõtu tingimused ja kord

 

10. klassi vastuvõtmiseks esitab sisseastuja veebikeskkonnas taotluse, (siseneda haridussüsteemi Arno ja valida link “Taotlused”)

Vajalikud dokumendid:

 isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi)

ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist;

põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja.

10. klass komplekteeritakse vastavalt elektroonilises veebikeskkonnas esitatud sooviavalduste laekumisele.

10. klass komplekteeritakse põhikooli lõputunnistuse keskmise ja lõpueksamite    keskmise hinnete pingerea alusel. Vajadusel kutsutakse õpilane kooli direktori vestlusele, millest teavitatakse ette 3 tööpäeva jooksul.

Lisainfo tel 526 1935