↑ Mine tagasi Õppimine

Vastuvõtt 10. klassi

10. klassi vastuvõtu tingimused ja kord

Tõstamaa Keskkoolis komplekteeritakse 10. klass vastavalt sooviavalduste laekumisele.
Õpilane esitab kooli direktorile sooviavalduse, mis on avaldatud kooli kodulehel, saab selle kooli sekretärilt paberkandjal või saadab sekretär selle e-kirja manusena:kool@tostamaa.ee
10. klassid komplekteeritakse põhikooli lõputunnistuse keskmise ja lõpueksamite keskmise hinnete pingerea alusel. Vajadusel kutsutakse õpilane kooli direktori vestlusele, millest teavitatakse ette 3 tööpäeva jooksul. IX klassi käitumishinne peab olema vähemalt rahuldav.

Kooli registreerimiseks esitab õpilane vormikohase
avalduse, põhikooli lõputunnistuse, 9. klassi klassitunnistuse, tervisekaardi ja 2 fotot.
*dokumentide koopiad saab teha kooli kantseleis

Õpilaskodu kohta sooviv õpilane märgib selle avaldusele. Avaldusele märkida ka soov autokoolis õppimise kohta.

Dokumendid esitada hiljemalt 28. augustiks.

Kandideerivatele õpilastele saadetakse 5 tööpäeva jooksul e-kirjaga teatis. Klasside nimekirjad kinnitab direktor 5. septembril.
Vastuvõtul tekkivad vaidlusküsimused lahendab kooli direktor.

Avalduse kooli direktorile leiad    siit…

Dokumente võetakse vastu juunis ja augustis igal tööpäeval kell 8:00 – 12:00

**suletud ümbrikus dokumente võtab vastu ka turismi i-punkt, mis on avatud kõikidel päevadel
(välja arvatud 23., 24. juuni ja 20. august) 12:00 – 18:00
Lisainfo tel 526 1935