↑ Mine tagasi Meie kool

Haldusjärelvalve

Tõstamaa Keskkooli üle haldusjärelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed:


Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa 16 80098 Pärnu linn

Haridusosakonna kontaktid leiab siit…


Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18
50088 Tartu
info tel 73 50 222
e-post hm@hm.ee

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium. Neljas piirkonnas töötavaad eksperdid, kelle põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.

Lääne piirkonna (Viljandi, Pärnu ja Saare maakond) ekspert:

Pärje Ülavere

töökoht Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduses, Tõnismägi 11.

Kontakt: Parje.Ylavere@hm.ee

Tel 5346 4448;  735 0167