↑ Mine tagasi Õppimine

Konsultatsioonid ja järelvastamine

Õpilastel on võimalus saada vajadusel kõikidelt aineõpetajatelt lisakonsultatsioone ja parandada hindeid. Eelneval kokkuleppel õpetajaga võivad konsultatsioonid ja järelevastamised toimuda ka muudel aegadel (näiteks kui Sulle ei sobi tabelis olev aeg, räägi õpetajaga ja leiate sobiliku lahenduse).

Konsultatsioonid

NIMI AEG Toimumise koht
Maris Adler E 14.15-15.30 + kokkuleppel õpetajaga õppejuhi kabinet
Laura Jõe kokkuleppel õpetajaga eesti keele klass
Ivi Kask T 14.00-16.00 + kokkuleppel õpetajaga muusikaklass
Karoliine Kask K 14.05-14.50 + kokkuleppel õpetajaga arvutiklass
Rene Kask kokkuleppel õpetajaga tööõpetuse klass
Ene Lehtsalu kokkuleppel õpetajaga
Dagmar Leino kokkuleppel õpetajaga vene keele klass
Mari Lühiste R 14.00-15.00 + kokkuleppel õpetajaga raamatukogu
Karin Mitt V-VII  ja X klass    E 15.00-16.00
VIII ja IX klass      N 15.00-16.00
matemaatikaklass
Galina Mändla kokkuleppel õpetajaga vene keele klass
Kaidi Pirso K 14.50 + kokkuleppel õpetajaga 1. klass
Kati Rahuoja K 14.00-15.00 + kokkuleppel õpetajaga 3. klass
Epp Reinfeldt kokkuleppel õpetajaga 4. klass
Kaarin Reinson V klass (tüdrukud) N  peale 3. tundi
V klass (poisid)      E  peale 4. tundi
VI klass                  N  peale 3. tundi
+ kokkuleppel õpetajaga
2. klass
Mari-Jaana Siinne kokkuleppel õpetajaga matemaatikaklass
Aimar Silivälja kokkuleppel õpetajaga ajalooklass
Sven Tallo kokkuleppel õpetajaga inglise keele klass
Kirsti Talu K 14.00-15.00 + kokkuleppel õpetajaga 13. klass
Heili Timm E 14.00-15.30 + kokkuleppel õpetajaga bioloogia-geograafia klass
Ivo Uutar kokkuleppel õpetajaga arvutiklass
Inger Vahuvee kokkuleppel õpetajaga käsitööklass

ouesope3