↑ Mine tagasi Õppimine

Eksamid ja tasemetööd

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2017/2018. õppeaastal

§ 1.  Riigieksamite vormid ja ajad

 (1) Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:
 1) Saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik) – 28. november 2017. a;
 2) Saksa II astme keelediplomi eksam (suuline) – 29. november 2017. a –14. jaanuar 2018. a;
 3) saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 5. märts 2018. a;
 4) matemaatika (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 9. märts 2018. a;
 5) eesti keel (kirjalik) – 16. aprill 2018. a;
 6) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 17. aprill 2018. a;
 7) eesti keel teise keelena (suuline) – 17. –19. aprill 2018. a;
 8) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2018. a;
 9) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7. –11. mai 2018. a;
 10) matemaatika (kirjalik) – 25. mai 2018. a;
 11) saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (suuline) – 4. –7. juuni 2018. a.

 (2) Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2017. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

§ 2.  Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad

 (1) Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel (kirjalik) – 21. mai 2018. a;
 2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 22. mai 2018. a;
 3) eesti keel teise keelena (suuline) – 22. –23. mai 2018. a;
 4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 29. mai 2018. a;
 5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 29. –30. mai 2018. a;
 6) matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2018. a.

 (2) Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2017. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

§ 3.  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
 2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
 3) eesti keel teise keelena (suuline) – 1. juuni; 4 –5. juuni 2018. a;
 4) matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018. a;
 5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;
 6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13. –14. juuni 2018. a.

§ 4.  Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 (1) 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 24. mai 2018. a;
 2) matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018. a.

 (2) 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 16. mai 2018. a;
 2) matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018. a;
 3) vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 30. mai 2018. a.

Olümpiaadide kava

http://www.parnu.ee/index.php/linnakodanikule/haridus/uldharidus/olumpiaadid