Meie kool

koolimaja2_19022015

Tõstamaa kooli õpilasi iseloomustab huvi teadmiste vastu ja aktiivne eluhoiak. Kooli traditsioonid on tugevad ning siin tehtav ainealane ja klassiväline töö tulemusrikas. Selle aluseks on kogu koolipere ühine tubli töö.

Koolil on kõik kaasaegsed tingimused õppe- ja klassiväliseks tööks: arvutiklass, interneti püsiühendus, avalik internetipunkt, raamatukogu, õpilaskodu, söökla ja head tingimused sportimiseks.
Koolis tegutsevad mitmed huvi- ja ainealaringid, autoõpetus.
Koolis tehtav õppetöö võimaldab õpilastel saada head, konkurentsivõimelist haridust. Täna on koolis 150 õpilast, 13 klassikomplekti ning 20 õpetajat.

Tõstamaa on väike mereäärne alevik Pärnumaal (vaata kaarti), umbes 700 elanikuga, Audru – Varbla mnt. ääres. Tõstamaad ilmestavad rannikuluited ja küllaltki liigirikas looduslik park.

Aleviku keskel asub vallamaja, postimaja, tervisekeskus, apteek, seltsimaja, poed, kirik ja veidi eemal pargi serval endine mõisa härrastemaja, milles asubki Tõstamaa Keskkool.

Maja on ehitatud 19. sajandi alguses. Kool kolis mõisamajja 1921 aastal. 1998 aastal on katusealust ära kasutades juurde ehitatud III korrus. Koolimajas on tehtud ulatuslikud restaureerimisuuringud, mille käigus on leitud väga ilusaid ja unikaalseid lae- ja seinamaalinguid. Mitmed ruumid on taastatud koos maalingutega. Renoveerimistööd lõpetati 27. augustil 2004 aastal. Unikaalne ehitis on kõrvalhoone, mida mõisajal kasutati hobusetallina. Nüüd asuvad seal õpilaskodu, autoklass, tööõpetusklassid ja kooli söökla

Esimesed teated rahvaharidusest seostuvad Forseliuse seminari tegevusega Tartus, kus õpetati välja kooliõpetajaid rahvakoolide jaoks. Üks kooliõpetaja saadeti ka Tõstamaale ja seega õpetati siin lapsi juba 1688 aastal. Haridust koos vaheaegadega on antud 313 aastat ja üsna mitmes koolimajas. Kool on B. G. Forseliuse Seltsi ja Eesti Mõisakoolide Ühenduse liige.

Alates 1. septembrist 1953 töötab Tõstamaal keskkool. Seoses õpilaste vähesusega muudeti vahepeal kool 8- klassiliseks. 1982 aastast alates on kool taas keskkool.

Algaastaist tänaseni on Tõstamaa Keskkool tavalise õppekavaga keskkool , kus erinevatel perioodidel on olnud erinevaid rõhuasetusi. Gümnasistidele toimub koostöös Pärnu Kolledžiga majandusturimi kursus.

Veel kooli ajaloost…
Mõisamaja panoraamid…
Pilte koolist (slaidiesitlus)

 

koolivaim_kevad16

Ajaleht Koolivaim

KOOLIVAIM kevad 2017 KOOLIVAIM kevad 2016 KOOLIVAIM sügis 2015 KOOLIVAIM kevad 2015 KOOLIVAIM sügis 2014 KOOLIVAIM suvi 2014 KOOLIVAIM kevad 2014 KOOLIVAIM talv 2014 KOOLIVAIM sügis 2013 KOOLIVAIM talv 2013 KOOLIVAIM sügis 2012 KOOLIVAIM märts 2012 KOOLIVAIM detsember 2011 KOOLIVAIM juuni 2011 KOOLVAIM märts 2011 KOOLIVAIM veebruar 2011 KOOLIVAIM november 2010 KOOLIVAIM juuni 2010 KOOLIVAIM …

Vaata lehekülge »

võimlejad landscape

Ajalugu

kool asus mõisamajja 1921 algkooli kõrval tegutses ka kodumajanduskool 1926-1945 alustas tööd keskkool 1953 keskkool suletud, töötas 8-kl kool 1972 – 1982 1982 taas avatakse keskkooli klassid 1996 – 2004 ulatuslikud renoveerimis- ja restaureerimistööd

Vaata lehekülge »

hoolekogu

Hoolekogu

Tõstamaa Keskkooli hoolekogu koosseis 2016/2017: Evelyn Piirme Tõstamaa, lapsevanem, evelyn.piirme@gmail.com Kärt Jürgens Lindi, lapsevanem, kart.jurgens@gmail.com Tarmo Iman Tõhela, lapsevanem, tarmoiman@gmail.com Külli Janson Tõstamaa, lapsevanem 56497774; kyllijanson@gmail.com Margus Tuulmees Tõstamaa, lapsevanem, tekamer@gmail.com Signe Saare Lindi, lapsevanem 5214779; saare2@hot.ee Kadi Adler Kulli, lapsevanem, kadi.adler@gmail.com Viivica Leibur Pootsi, lapsevanem, viivica.vv@mail.ee Anu Peterson Pootsi,  KOV esindaja anu@tostamaa.ee Katrin Tõnisson …

Vaata lehekülge »

OSKAR

Kiidame

2016/2017 õppeaasta kiitmised 6.-7. klassi õpilased, nii poiste kui ka tüdrukute võistkonnad, saavutasid Kilingi-Nõmmes võrkpalliturniiril III koha. Tõstamaa valla aasta noor 2016 Teele Tõnisson. Pärnu maakonna Aasta põhikooli aineõpetaja 2016 Karin Mitt. 2015/2016 õppeaasta kiitmised   Juhendas õp Tiiu Lilienthal-Üle   Juhendaja: õp Inger Vahuvee     Juhendaja: õp Karin Mitt   Miniliiga võrkpall Pärnu-Jaagupis, poisid saavutasid …

Vaata lehekülge »

IMG_0397

Kroonika

2016/2017 KROONIKA 2015/2016 KROONIKA 2014/2015 KROONIKA 2013/2014 KROONIKA 2012/2013 KROONIKA 2011/2012 KROONIKA 2010/2011 KROONIKA 2009/2010 KROONIKA

Vaata lehekülge »

opetajad_01092015

Õpetajad

* tärniga on tähistatud need õpetajad, kes on õppinud meie koolis     Maris Adler (õppealajuhataja, füüsika, keemia) – marisadler@hotmail.com Laura Jõe* (emakeel, kirjandus) – llaura.joe@hotmail.com Ivi Kask (muusikaõpetus, inimeseõpetus) – ivi.kask@gmail.com Karoliine Kask* (huvijuht) – karoliine.kask@gmail.com Susanna Kuusik (emakeel, kirjandus) –  (lapsehoolduspuhkusel) Kaie Leova (õpilaskodu öökasvataja) Dagmar Leino (vene keel) – sdleino@gmail.com Tiiu Lilienthal-Üle (kehaline kasvatus) – tiiu.yle@gmail.com …

Vaata lehekülge »

Õpilasesindus

2016/2017 Brian Blumfeldt 5. klass Everita Imana 5. klass Lauri Tuhkanen 5. klass Anny Kerem 6. klass Marleen Sahtel 6. klass Kadri Vulkan 6. klass Sireta Jürgens 7. klass Keily Kaal 7. klass Katre-Maris Veskimägi 7. klass Kristiina Niit 8. klass Mari-Jaana Siinne 8. klass Heliine Gurjanov 9. klass Mathilda-Maria Tork 9. klass Ave-Ingrid Veskimägi …

Vaata lehekülge »

Õpilaskodu

Õpilaskodu sisekord Õpilaskodus elamise õigus on õpilastel, kellel on selleks mõjuv põhjus. Piiratud voodikohtade arvu tõttu on eelisjärjekorras mõjuvama põhjusega õpilased. Õpilaskodus elamisõiguse saanud õpilane allub otseselt kasvatajale ning täidab vastuvaidlematult õpilaskodu kehtestatud sisekorraeeskirju: ÜLDISED NÕUDED 1. Õpilaskodusse soovija lapsevanem (või hooldaja) täidab vastava avalduse blanketi ning on teadlik õpilaskodus kehtivast korrast; 2. Iga õpilaskodus …

Vaata lehekülge »

Pikapäevarühm

(Alus PGS § 38) 1. Pikapäevarühm ja selle moodustamine. 1.1. Tõstamaa Keskkooli pikapäevarühm moodustub lapsevanemate soovil ja Tõstamaa vallavalitsuse nõusolekul. 1.2. Pikapäevarühm võimaldab õpilasele tuge ja järelvalvet õppetööst vaba aja sisustamisel, pedagoogilist juhendamist tunnis pooleli jäänud ülesannete lõpetamisel, koduste ülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ja suunamist huvialategevuses ning huvide arendamisel. 2. Pikapäevarühma vastuvõtmine ja sellest väljaarvamine. 2.1. Õpilane võetakse …

Vaata lehekülge »

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sümboolika

TÕSTAMAA KOOLI VALSS Viis: Viivi Karlep (Freiman) Sõnad: Eha Pirso (kirjanikunimega Krista Kajar) 1962 Meenuta veel klassiõde aastaid, mis veetsime koos. Meenuta Tõstamaa jõge kuidas kord kohas ta voog. Mööduvad aastad nii pikad, seda ei unusta saa. Mälestus südames ikka lauluna heliseb taas. Kullased kased ja pajud, päevad täis sügisest tööd. Talvised tuisud ja rajud …

Vaata lehekülge »