Meie kool

koolimaja2_19022015

Tõstamaa kooli õpilasi iseloomustab huvi teadmiste vastu ja aktiivne eluhoiak. Kooli traditsioonid on tugevad ning siin tehtav ainealane ja klassiväline töö tulemusrikas. Selle aluseks on kogu koolipere ühine tubli töö.

Koolil on kõik kaasaegsed tingimused õppe- ja klassiväliseks tööks: arvutiklass, interneti püsiühendus, avalik internetipunkt, raamatukogu, õpilaskodu, söökla ja head tingimused sportimiseks.
Koolis tegutsevad mitmed huvi- ja ainealaringid, autoõpetus.
Koolis tehtav õppetöö võimaldab õpilastel saada head, konkurentsivõimelist haridust. Täna on koolis 140 õpilast, 13 klassikomplekti ning 20 õpetajat.

Tõstamaa on väike mereäärne alevik Pärnumaal (vaata kaarti), umbes 700 elanikuga, Audru – Varbla mnt. ääres. Tõstamaad ilmestavad rannikuluited ja küllaltki liigirikas looduslik park.

Aleviku keskel asub vallamaja, postimaja, tervisekeskus, apteek, seltsimaja, poed, kirik ja veidi eemal pargi serval endine mõisa härrastemaja, milles asubki Tõstamaa Keskkool.

Maja on ehitatud 19. sajandi alguses. Kool kolis mõisamajja 1921 aastal. 1998 aastal on katusealust ära kasutades juurde ehitatud III korrus. Koolimajas on tehtud ulatuslikud restaureerimisuuringud, mille käigus on leitud väga ilusaid ja unikaalseid lae- ja seinamaalinguid. Mitmed ruumid on taastatud koos maalingutega. Renoveerimistööd lõpetati 27. augustil 2004 aastal. Unikaalne ehitis on kõrvalhoone, mida mõisajal kasutati hobusetallina. Nüüd asuvad seal õpilaskodu, tööõpetusklassid ja kooli söökla

Esimesed teated rahvaharidusest seostuvad Forseliuse seminari tegevusega Tartus, kus õpetati välja kooliõpetajaid rahvakoolide jaoks. Üks kooliõpetaja saadeti ka Tõstamaale ja seega õpetati siin lapsi juba 1688 aastal. Haridust koos vaheaegadega on antud 329 aastat ja üsna mitmes koolimajas. Kool on B. G. Forseliuse Seltsi ja Eesti Mõisakoolide Ühenduse liige.

Alates 1. septembrist 1953 töötab Tõstamaal keskkool. Seoses õpilaste vähesusega muudeti vahepeal kool 8- klassiliseks. 1982 aastast alates on kool taas keskkool.

Algaastaist tänaseni on Tõstamaa Keskkool tavalise õppekavaga keskkool, kus erinevatel perioodidel on olnud erinevaid rõhuasetusi.

Veel kooli ajaloost…
Mõisamaja panoraamid…
Pilte koolist (slaidiesitlus)

 

Ajaleht Koolivaim

KOOLIVAIM suvi 2017 KOOLIVAIM kevad 2017 KOOLIVAIM kevad 2016 KOOLIVAIM sügis 2015 KOOLIVAIM kevad 2015 KOOLIVAIM sügis 2014 KOOLIVAIM suvi 2014 KOOLIVAIM kevad 2014 KOOLIVAIM talv 2014 KOOLIVAIM sügis 2013 KOOLIVAIM talv 2013 KOOLIVAIM sügis 2012 KOOLIVAIM märts 2012 KOOLIVAIM detsember 2011 KOOLIVAIM juuni 2011 KOOLVAIM märts 2011 KOOLIVAIM veebruar 2011 KOOLIVAIM november 2010 KOOLIVAIM …

Vaata lehekülge »

Ajalugu

  Õpetajate Leht, nr. 22, 30 mai 2003: Olulisemad daatumid: kool asus mõisamajja 1921 algkooli kõrval tegutses ka kodumajanduskool 1926-1945 alustas tööd keskkool 1953 keskkool suletud, töötas 8-kl kool 1972 – 1982 1982 taas avatakse keskkooli klassid 1996 – 2004 ulatuslikud renoveerimis- ja restaureerimistööd Lähiaastate ajalugu: Haridusasutustest on vallas Tõstamaa Keskkool ja Tõstamaa lasteaed. Kool …

Vaata lehekülge »

Haldusjärelvalve

Tõstamaa Keskkooli üle haldusjärelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed: Tõstamaa Vallavalitsus Sadama tee 2 88101 Tõstamaa tel 44 96 180 e-post vald@tostamaa.ee Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2 80088 Pärnu Haridus- ja kultuuritalituse juhataja Hede Martšenkov tel 44 79 743 e-post hede.martsenkov@parnu.maavalitsus.ee Haridus- ja Teadusministeerium Munga 18 50088 Tartu info tel 73 50 222 e-post hm@hm.ee

Vaata lehekülge »

Hoolekogu

Tõstamaa Keskkooli hoolekogu koosseis Hoolekogu protokollid:Hoolekogu liikmetele saab saata e-kirjade listi: hoolekogu@tostamaa.ee 29.08.2017 | 17.05.2017 | 03.04.2017 | nr 12 03.11.2016 | nr 10 16.06.2016 | nr 8 18.11.2015 Hoolekogu koosolek   Tõstamaa Vallavalitsus MÄÄRUS Tõstamaa Keskkooli hoolekogu moodustamine ja töökord Vastu võetud 08.04.2015 nr 3 Määrus kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 73 lõike 1 alusel. § 1. Kooli hoolekogu mõiste …

Vaata lehekülge »

Kiidame

2017/2018 õppeaasta kiitmised   ….   2016/2017 õppeaasta kiitmised 6.-7. klassi õpilased, nii poiste kui ka tüdrukute võistkonnad, saavutasid Kilingi-Nõmmes võrkpalliturniiril III koha. Tõstamaa valla aasta noor 2016 Teele Tõnisson. Pärnu maakonna Aasta põhikooli aineõpetaja 2016 Karin Mitt. 2015/2016 õppeaasta kiitmised   Juhendas õp Tiiu Lilienthal-Üle   Juhendaja: õp Inger Vahuvee     Juhendaja: õp Karin Mitt   …

Vaata lehekülge »

Kroonika

2016/2017 KROONIKA 2015/2016 KROONIKA 2014/2015 KROONIKA 2013/2014 KROONIKA 2012/2013 KROONIKA 2011/2012 KROONIKA 2010/2011 KROONIKA 2009/2010 KROONIKA

Vaata lehekülge »

Õpetajad

* tärniga on tähistatud need õpetajad, kes on õppinud meie koolis     Maris Adler (õppealajuhataja, füüsika, keemia) – marisadler@hotmail.com Laura Jõe* (huvijuht-noorsootöötaja, arvutiõpetus) – llaura.joe@hotmail.com Ivi Kask (muusikaõpetus, inimeseõpetus) – ivi.kask@gmail.com Karoliine Kask* (huvijuht) – (lapsehoolduspuhkusel) Rene Kask (tööõpetus) – rene.varbla@gmail.com Susanna Kuusik (emakeel, kirjandus) –  (lapsehoolduspuhkusel) Kaie Leova (õpilaskodu öökasvataja) Dagmar Leino (vene keel) – sdleino@gmail.com Mari …

Vaata lehekülge »

Õpilasesindus

Õpilasesinduse koosolekud toimuvad teisipäeviti I söögivahetunnil pikapäevarühmas. ÕE-sse kuuluvad 5.-12. klassi õpilased. Üht klassikomplekti saab esindada kuni 4 liiget.  tkk.opilasesindus@gmail.com 2017/2018 Hevenli Kaškin 5. klass Merili Adler 5. klass Kristjan Aus 5. klass Lauri Tuhkanen 6. klass Everita Imana 6. klass Jaan Luhamaa 6. klass Jens Siig 6. klass Marleen Sahtel 7. klass Grettel Soonisoo …

Vaata lehekülge »

Õpilaskodu

Õpilaskodu sisekord Õpilaskodus elamise õigus on õpilastel, kellel on selleks mõjuv põhjus. Piiratud voodikohtade arvu tõttu on eelisjärjekorras mõjuvama põhjusega õpilased. Õpilaskodus elamisõiguse saanud õpilane allub otseselt kasvatajale ning täidab vastuvaidlematult õpilaskodu kehtestatud sisekorraeeskirju: ÜLDISED NÕUDED 1. Õpilaskodusse soovija lapsevanem (või hooldaja) täidab vastava avalduse blanketi ning on teadlik õpilaskodus kehtivast korrast; 2. Iga õpilaskodus …

Vaata lehekülge »

Pikapäevarühm

(Alus PGS § 38) 1. Pikapäevarühm ja selle moodustamine. 1.1. Tõstamaa Keskkooli pikapäevarühm moodustub lapsevanemate soovil ja Tõstamaa vallavalitsuse nõusolekul. 1.2. Pikapäevarühm võimaldab õpilasele tuge ja järelvalvet õppetööst vaba aja sisustamisel, pedagoogilist juhendamist tunnis pooleli jäänud ülesannete lõpetamisel, koduste ülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ja suunamist huvialategevuses ning huvide arendamisel. 2. Pikapäevarühma vastuvõtmine ja sellest väljaarvamine. 2.1. Õpilane võetakse …

Vaata lehekülge »

Sümboolika

TÕSTAMAA KOOLI VALSS Viis: Viivi Karlep (Freiman) Sõnad: Eha Pirso (kirjanikunimega Krista Kajar) 1962 Meenuta veel klassiõde aastaid, mis veetsime koos. Meenuta Tõstamaa jõge kuidas kord kohas ta voog. Mööduvad aastad nii pikad, seda ei unusta saa. Mälestus südames ikka lauluna heliseb taas. Kullased kased ja pajud, päevad täis sügisest tööd. Talvised tuisud ja rajud …

Vaata lehekülge »