↑ Mine tagasi Tähtis

Õppetöö peale 18. maid

Koolid jätkavad distantsõppega kooliaasta lõpuni

Pärnu abilinnapea Varje Tipp võtab lühidalt kokku põhilise, mis lähiajal ees ootab.

Pärnu linna üldhariduskoolide juhid on leppinud kokku, et koolid jätkavad distantsõppega pärast 15. maidki. See tähendab, et enamik õppetööst toimub suvevaheaja alguseni nõnda, nagu oleme eriolukorra ajal harjunud, ja suurem osa lapsi kooli ei tule.

Kontaktõppeks kutsutakse esmaspäevast, 18. maist koolimajja eeskätt lõpuklasside õpilasi ja neid lapsi, kes vajavad järeleaitamist, ja neidki noori, kes ei ole täitnud õppimiskohustust. Keda, millal ja kuhu kool õppetööks kooli kutsub, otsustab iga kool ise. Kontaktõpe toimub koolimajades individuaalselt või kuni kümneliikmelistes rühmades.

Õppetöö kestab 9. juunini ja koolivaheaeg algab 10. juunil.

Suvevaheajale saavad minna kõik need 1.–9. klasside ja 10. ja 11. klasside õpilased, kes kooliaasta jooksul on osalenud kohusetundlikult õppetöös, kaasa arvatud distantsõppes ja täitnud klassi lõpetamise nõuded.

Need, kes ei ole klassi lõpetamiseks vajalikke teadmisi ega oskusi omandanud, jäetakse veel õppetööle.

Distantsõpe on meile kõigile olnud paras katsumus ja on täiesti arusaadav, et igale lapsele selline õppevorm ei sobi. Peredele on toeks Pärnu õppenõustamiskeskuse koolipsühholoogid ja sotsiaalnõustajad. Eriolukorra ajal on nad olnud kättesaadavad telefoni ja digivahendite kaudu, kuid 18. maist saab nendega ka keskuses või koolis silmast silma kohtuda. Aeg tuleb spetsialistiga enne kokku leppida.

Rajaleidja keskus alustab siis samuti vahetu nõustamisega kohapeal ja jätkab nõuandmist paralleelselt digivahendite kaudu.

Vajaduspõhise koolitoidu kojuvedu jätkub 5. juunini (kaasa arvatud). Vajaduse selgitavad koos välja kooli, haridus- ja sotsiaalosakonna töötajad.

Lõpueksamid

Põhikooli lõpueksameid ega loovtöid tänavu ei tule. Lõputunnistuse saavad õpilased, kellel 9. klassi lõpuks on kõikide õppeainete aastahinne vähemalt „rahuldav“ või „arvestatud“.

Koolilõpu tunnistuse saab abiturientki, kelle hinded on vähemalt „rahuldavad“ või „arvestatud“, õpilasuurimust või praktilist tööd ei ole gümnaasiumi lõpetamiseks vaja sooritada.

Gümnaasiumi riigieksamid on 12. klassi õpilastele vabatahtlikud. See tähendab, et nende sooritamine ei ole seotud gümnaasiumi lõpetamisega. Küll on soovitav teha riigieksamid kindlasti neil, kes tahavad minna edasi õppima eriala, kus ülikool nõuab sisseastumisel riigieksamite tulemusi.

Õppeaasta lõpetamise sündmuste nagu lõpuaktuste ja -tunnistuste üleandmise kohta jagab iga kool ise täpsemat teavet.

Huvikoolid ja noortekeskused

Pärnu linna huvikoolid on tasapisi alustanud üleminekut distantsõppelt vahetutele treeningutele ja tundidele. Esiti toimuvad tunnid ja trennid vabas õhus (grupis korraga kohal kuni kümme last), kuid 18. maist võib huvikool teatud juhtudel tunde teha siseruumides – sellest annavad huvikoolid vanematele ise teada.

Kui õpilane soovib pärast aprillikuist pausi nüüd tundi tulla, on ta väga teretulnud seda tegema.

Peredel tasub teada: linna huvikoolides on 1. aprillist 31. maini huviõppes osalejatel õppetasu 25 protsenti väiksem.

Pärnu noortekeskused avavad uksed 18. mail, sealgi tohib korraga rühmas olla  kümme noort.

Hea uudis on see, et nii Pärnu spordikool kui Pernova hariduskeskus kavandavad õpilastele suveks eri tegevust. Tulekul on suvelaagrid, töötab õpilasmalev ja oma plaanid on koolivaheajaks meie noortekeskustelgi.

 

Ohutus ennekõike

Tark oleks kooli, huviringi või trenni minevale lapsele üle korrata elementaarsed ohutusnõuded ja selgitada, miks on tähtis hoida enda ja kaaslaste tervist.

Mõelge koos lapsega läbi, kuidas ta trenni või tundi tuleb ja koju läheb. Vältige võimalusel ühistransporti ja selgitage, et kaasinimeste, sealhulgas sõprade, kooli- ja trennikaaslastega tuleb hoida vahet. Varustage laps isikliku joogipudeliga ja andke talle välja minnes kaasa desinfitseerimisvahend, et see oleks tal alati käepärast.

Maski kanda on väga soovitav, õpetage laps seda õigesti kasutama.