↑ Mine tagasi Meie kool

Õpetajad

* tärniga on tähistatud need õpetajad, kes on õppinud meie koolis    

Maris Adler (õppejuht, füüsika, keemia, loodusõpetus) – maris.adler@tostamaa.ee

Ivi Kask (muusikaõpetus, inimeseõpetus) – ivi.kask@tostamaa.ee

Karoliine Kask* (arvutiõpetus) – karoliine.kask@gmail.com

Rene Kask (töö- ja tehnoloogiaõpetus) – rene.varbla@gmail.com

Ene Lehtsalu (huvijuht, noorsootöötaja) – ene.lehtsalu@tostamaa.ee

Kaie Leova (õpilaskodu öökasvataja)

Dagmar Leino (vene keel) – sdleino@gmail.com

Mari Lühiste* (raamatukogu juhataja, emakeel, kirjandus) – marilyhiste@hotmail.com

Merlin Miido* (kehaline kasvatus) – merlin.miido@gmail.com

Karin Mitt (matemaatika) – karin.mitt@gmail.com

Toomas Mitt (direktor) – toomas.mitt@tostamaa.ee

Laine Mändla (PPR, loodusõpetus) – laine54@hot.ee

Kaidi Pirso (algklassid) – kaidi.pirso@tostamaa.ee

Marge Päästel (emakeel, kirjandus) – margepstl@gmail.com

Kati Rahuoja (algklassid, inglise keel) – kati.rahuoja@tostamaa.ee

Kaarin Reinson* (algklassid, emakeel, kirjandus) – kaarin.reinson@tostamaa.ee

Eve Rõhu (psühholoog) – eve.r6hu@gmail.com

Kaja Saar (õpilaskodu öökasvataja)

Tiina Sahtel* (õpilaskodu kasvataja) – tiina.sahtel@tostamaa.ee

Õnne Salk (õpilaskodu kasvataja) – nne.alder@mail.ee

Aimar Silivälja* (ajalugu, ühiskonnaõpetus, filosoofia) – aimarsil@gmail.com

Sven Tallo (inglise keel) – sven.tallo@tostamaa.ee

Kirsti Talu (sotsiaalpedagoog, HEV-kordinaator, 13. kl klassijuhataja, emakeel, kirjandus, inimeseõp.) – kirsti.talu@tostamaa.ee

Ene Tamm (algklassid) – moisapreili2018@gmail.com

Heili Timm (bioloogia, geograafia, loodusõpetus) – heili.timm@tostamaa.ee

Grete Tomson (matemaatika, keemia, füüsika) – grete.tomson@tostamaa.ee

Ivo Uutar (arvutiõpetus) – ivo.uutar@tostamaa.ee

Inger Vahuvee* (käsitöö ja kodundus,  kunstiõpetus) – kreisi111@gmail.com

õpetajate ajurünnak

dsc_0741

opetajate_paev_051016 stiilipaev_loomad 80ndad_opetajate_nadal2