↑ Mine tagasi Meie kool

Õpetajad

* tärniga on tähistatud need õpetajad, kes on õppinud meie koolis    

Maris Adler (õppejuht, füüsika, keemia, loodusõpetus) – maris.adler@tostamaakool.parnu.ee

Ivi Kask (muusikaõpetus, inimeseõpetus) – ivi.kask@tostamaakool.parnu.ee

Karoliine Kask* (huvijuht, arvutiõpetus) – karoliine.kask@tostamaakool.parnu.ee

Rene Kask (töö- ja tehnoloogiaõpetus) – rene.kask@tostamaakool.parnu.ee

Ene Lehtsalu (kehaline kasvatus, perekonnaõpetus, loodusõpetus) – ene.lehtsalu@tostamaakool.parnu.ee

Kaie Leova (õpilaskodu öökasvataja)

Dagmar Leino (vene keel) – sdleino@gmail.com

Mari Lühiste* (raamatukogu juhataja, emakeel, kirjandus) – marilyhiste@hotmail.com

Karin Mitt (matemaatika, majandus) – karin.mitt@tostamaakool.parnu.ee

Toomas Mitt (direktor) – toomas.mitt@tostamaa.ee

Laine Mändla (PPR, abiõpetaja) – laine54@hot.ee

Laura Jõe* (emakeel ja kirjandus) – llaura.joe@hotmail.com

Kaidi Pirso* (algklassid, kunstiõpetus) – kaidi.pirso@tostamaa.ee

Kati Rahuoja (algklassid, inglise keel) – kati.rahuoja@tostamaakool.parnu.ee

Epp Reinfeldt (algklassid, PPR) – eppreinfeldt@gmail.com

Kaarin Reinson* (algklassid, emakeel, kirjandus, majandus) – kaarin.reinson@tostamaakool.parnu.ee

Eve Rõhu (psühholoog) – eve.rohu@onk.parnu.ee

Tiina Sahtel* (õpilaskodu kasvataja) – tiina.sahtel@tostamaakool.parnu.ee

Õnne Salk (õpilaskodu kasvataja) – onne.salk@tostamaakool.parnu.ee

Mari-Jaana Siinne (matemaatika) – mari-jaana.siinne@tostamaakool.parnu.ee

Aimar Silivälja* (ajalugu, ühiskonnaõpetus, filosoofia) – aimar.silivalja@tostamaakool.parnu.ee

Sven Tallo (inglise keel) – sven.tallo@tostamaakool.parnu.ee

Kirsti Talu (sotsiaalpedagoog, HEV-kordinaator, 13. kl klassijuhataja, emakeel, kirjandus) – kirsti.talu@tostamaakool.parnu.ee

Ene Tamm (abiõpetaja-kasvataja) – moisapreili2018@gmail.com

Heili Timm (bioloogia, geograafia, loodusõpetus) – heili.timm@tostamaakool.parnu.ee

Ivo Uutar (arvutiõpetus) – ivo.uutar@tostamaakool.parnu.ee

Inger Vahuvee (käsitöö) – inger.vahuvee@tostamaakool.parnu.ee

õpetajate ajurünnak

dsc_0741

opetajate_paev_051016 stiilipaev_loomad 80ndad_opetajate_nadal2