↑ Mine tagasi Meie kool

Õpetajad

* tärniga on tähistatud need õpetajad, kes on õppinud meie koolis    

Maris Adler (õppealajuhataja, füüsika, keemia) – marisadler@hotmail.com

Laura Jõe* (huvijuht-noorsootöötaja, arvutiõpetus) – llaura.joe@hotmail.com

Ivi Kask (muusikaõpetus, inimeseõpetus) – ivi.kask@gmail.com

Karoliine Kask* (huvijuht) – (lapsehoolduspuhkusel)

Rene Kask (tööõpetus) – rene.varbla@gmail.com

Susanna Kuusik (emakeel, kirjandus) –  (lapsehoolduspuhkusel)

Kaie Leova (õpilaskodu öökasvataja)

Dagmar Leino (vene keel) – sdleino@gmail.com

Mari Lühiste* (raamatukogu juhataja, emakeel, kirjandus) – marilyhiste@hotmail.com

Karin Mitt (matemaatika) – karin.mitt@gmail.com

Toomas Mitt (direktor, loodusõpetus) – toomas.mitt@tostamaa.ee

Laine Mändla (algklassid) – laine54@hot.ee

Helle Nurk (emakeel, kirjandus) – helle.nurk@gmail.com

Kaidi Pirso (algklassid) – kaidipirso@gmail.com

Kati Rahuoja (algklassid, inglise keel) – katirahuoja@gmail.com

Kaarin Reinson* (algklassid, emakeel) – Kaarin.Reinson@gmail.com

Toomas Rämman (arvutiõpetus) – kastivabrik@gmail.com

Eve Rõhu (psühholoog) – eve.r6hu@gmail.com

Tiina Sahtel* (õpilaskodu abikasvataja) – tiinasahtel@gmail.com

Õnne Salk (õpilaskodu kasvataja) – nne.alder@mail.ee

Aimar Silivälja* (ajalugu, ühiskonnaõpetus, filosoofia) – aimarsil@gmail.com

Jaanika Soosaar* (inglise keel) – jaanikasoo@gmail.com

Karl Sutt (kehaline kasvatus) – karlsutt@gmail.com

Sven Tallo (inglise keel) – swen.tallo@gmail.com

Kirsti Talu (sotsiaalpedagoog, HEV-kordinaator, 13. kl klassijuhataja, emakeel, kirjandus, inimeseõpetus) – kirstit@gmail.com

Heili Timm (bioloogia, geograafia, loodusõpetus) – heilitimm@hotmail.com

Grete Tomson (matemaatika) – grete.tomson@gmail.com

Inger Vahuvee* (käsitöö,  kunstiõpetus) – kreisi111@gmail.com

Sirli Väära* (pikapäevarühm) – vaara@hot.ee

õpetajate ajurünnak

dsc_0741

opetajate_paev_051016 stiilipaev_loomad 80ndad_opetajate_nadal2