↑ Mine tagasi Meie kool

Ajalugu

 

võimlejad landscape tõstamaa algkool

alex_hoone

Õpetajate Leht, nr. 22, 30 mai 2003:

Olulisemad daatumid:

kool asus mõisamajja 1921

algkooli kõrval tegutses ka kodumajanduskool 1926-1945

alustas tööd keskkool 1953

keskkool suletud, töötas 8-kl kool 1972 – 1982

1982 taas avatakse keskkooli klassid

1996 – 2004 ulatuslikud renoveerimis- ja restaureerimistööd

Lähiaastate ajalugu:

Haridusasutustest on vallas Tõstamaa Keskkool ja Tõstamaa lasteaed. Kool tegutseb vanas mõisahoones alates 1921/22 õppeaastast. Selle aja jooksul on üle elatud viis riigikorda, palju valitsusi ja koolireforme. Viimaste aastakümnete jooksul on muutunud nii hooned kui ka seal antav haridus. 1996.-2004. aastani toimusid ulatuslikud renoveerimistööd, mille käigus osaliselt taastati mõisaaegsed lae- ning seinamaalingud peahoones, võeti olme- ja õpperuumidena kasutusele vanad mõisatallid (1997-2001) ning peamajas pööningukorrus (1998), algklasside osa teisel korrusel (1999) ja renoveeriti stiilne saal (2001).

1990. aastate alguses tegutses Tõstamaa vallas kolm kooli: Tõstamaa Keskkool, Pootsi Põhikool ja Tõhela Algkool. Lisaks õppimisele tehti sporti, matkati, käidi laulu- ja tantsupidudel, esineti konkurssidel, näitustel, korraldati erinevaid huvitavaid üritusi ja päevi jne.

Alates 1994. aastast on Tõstamaa kooli õpilastel olnud võimalus autojuhilube kohapeal taotleda. Huvilisi õpetas, juhendas siis Margus Noppel, hiljem Valev Randmäe.

1995
Väga tublid olid õpetaja Tiia Schäri juhendamisel tegutsenud folkloorirühma Mikud-Mannid liikmed, kes esinesid nii oma valla üritustel kui Pärnumaa folkloorifestivalil ja „Labajala” võistutantsimisel, kus saavutasid I koha Epp Tuisk ja Viljar Soosaar. Esineti ka Tallinnas, Võru folkloorifestivalil ning sõprusvallas Soomeski.

1996
Kõige tähtsam oli ikka õppimine ja teadmiste näitamine olümpiaadidel. Maakonna aineolümpiaadidelt toodi koju auhinnalisi kohti: matemaatikaolümpiaadil saavutasid VII klassi õpilased Martin Vallimäe, Monika Seppama ja Mihkel Merimaa kolmikvõidu. IX klassi õpilaste hulgas oli võitmatu Raido Valgeväli. Õpilasi juhendas õpetaja Kersti Valgeväli. Tõstamaa kooli ja Pärnu maakonda esindasid vabariiklikul matemaatika- ja ka informaatikaolümpiaadil Raido Valgeväli (õp Jaak ja Kersti Valgeväli), ajalooolümpiaadil Kadri Lühiste (õp Elli Teras) ja Liina Käär (õp Lya Vesik). Oktoobris toimusid Tõstamaa kultuurimajas Pärnumaa Koolispordi Liidu meistrivõistlused võrkpallis. Tõstamaa keskkoolineiud tulid esikohale ja võitsid karika. Parimaks mängijaks tunnistati Evelyn Liländer.

1997
Toimus Tõstamaa valla laste I lauluvõistlus. Esimesed võitjad olid Marja Kütt, Sigrid Soonsein, Andra Vaaks ja Martin Vallimäe. Rahva lemmikuks valiti Ülar Tuisk.
Koolinoorte laulu- ja tantsupeol Tallinnas osales üle 100 õpilase Tiia Schäri, Svetlana Zaikova, Viivi Karlepi ja Maimu Juhkami juhendamisel.
Liideti Tõhela Algkool ja Tõhela Lastepäevakodu Tõhela lasteaed-algkooliks.
1997. ja 1998. aastal võitsid Tõstamaa koolilapsed vabariikliku võistluse “Tähelepanu, start!” . (Treener Sirli Väära).

1998
Pootsi koolipere kolis mõisahäärberist remonditud internaadimajja ehk mõisaaegsesse teenijatemajja.
Norra keele õpetamiseks Tõstamaal alustati kolm aastat kestnud ühisprojekti Buskerudi maakonnaga. Õpetajana asus tööle Trond Eirik Sundvor, kellega koos külastati ka Norrat.
Maikuus tähistati Tõstamaa rahvahariduse 310. aastapäeva. Konverentsil “Valla koolide olevik ja minevik” esinesid maakonna haridusjuht Avo Juss, kodu-uurijad Andrei Udu ja Endel Andrese, koolijuhid Elli Teras, Heldi Taidla, Ants Pirso, Toomas Mitt, Kirsti Talu, abiturient Marek Lind, vilistlased Tea Raist ja Janek Ojamäe ning vallavanem Toomas Rõhu.
1. septembril asus valla koolides õppima 300 õpilast, neist Tõstamaal 232, Pootsis 56 ja Tõhelas 12. Uute koolidirektoritena alustasid Toomas Mitt Tõstamaal ja Karin Mitt Pootsis.

1999
Septembris avati pidulikult Tõstamaa kooli algklasside osa, algklassiõpilased tulid lasteaiast koolimajja õppima.
Oktoobris pandi Tõstamaa muuseumile sümboolne nurgakivi. Muuseumi plaaniti tallitorni või mõisakeldrisse. Oktoobris toimusid Tõstamaal ka esimesed hõimupäevad, kus külalisteks olid folklorist Ingrid Rüütel ning ansambel Nurma Marimaalt.

2000
Jaanuaris toimus koolis muuseuminädal, mil avati ka näitus „Õpetajad koolipingis”.
Maikuus toimusid Tõstamaa kooli olümpiamängud, milleks õpetaja Viivi Karlep kirjutas oma hümnigi.
Tõstamaa kooli kehalise kasvatuse õpetaja Kairi Kuur tuli sumomaadluses kahekordseks Eesti meistriks. Kairi Kuur valiti Pärnumaa aasta õpetajaks. Karoliine Kask ja Janari Jaanso tulid sumos Eesti noorte meistriteks.
Suleti Tõhela lasteaed-algkool ja Pootsi põhikool jätkas 6-klassilise algkoolina.

2001
Maikuus toimus laste sumoturniir “Tõstamaa sumo open 2001”.
Suvel alustas tööd õpilasmaleva Tõstamaa rühm õpetaja Kirsti Talu juhendamisel.
Pootsi kool liideti Tõstamaa Keskkooliga. 2001/2002. õppeaastal õppis Tõstamaa Keskkoolis 290 õpilast, neist Pootsis 42.
Sügisel liituti T.O.R.E. liikumisega, õpilasi juhendas õpetaja Kirsti Talu.

2002
Veebruaris tähistati õpetamise 80. aastapäeva Tõstamaa mõisahoones.
Maikuus võitsid Tõstamaa kooli tüdrukud saalijalgpalliturniiri Eestis ja seejärel osalesid Põhjamaade koolispordifestivalil Taanis. Õpilasi juhendas Ene Lehtsalu.
Pärnumaa aasta õpetajaks valiti algklassiõpetaja Eve Rõhu.

2003
Pärnumaa õpilaste kodu-uurimiskogumikus „Pärandilaegas” ilmus Liis Vääna töö „Sooselja talu” (juhendaja Mari Lühiste).
Maikuus tähistati Tõstamaa kooli 315. aastapäeva õpilastööde näituste, spordiprogrammi, ajalootunni, kontsert-aktuse ja tantsuõhtuga.
Tõstamaa Keskkool liitus Comeniuse projektiga „Imagine“, aastatel 2007-2015 on osaletud erinevates Comeniuse projektides.
Novembris korraldas Eesti Mõisakoolide Ühendus Tõstamaal seminari “Mõisakool või kool mõisas ja selle seos kohaliku piirkonnaga”. Tõstamaa Keskkool kuulub Eesti Mõisakoolide Ühendusse , direktor Toomas Mitt on selle juhatuse liige.

2004
Märtsis tuli Tõstamaa kooli näitetrupp Pärnumaa kooliteatrite festivali võitjaks.
Aprillis oli koolil külas sõpruskool Lätist Brocénist. Sõprussidemed alustati aastal 2000.
27. mail külastasid Tõstamaa kooli 15 riigi suursaadikud, kes istutasid kooliparki puid.
Elli Terasele kui Pärnuma väljapaistvale haridustegelasele omistati C.R. Jakobsoni autasu.
Augustis vallapäevade ajal oli mõisas ajalookonverents ja kontsert.
Tõstamaa mõisakooli remondi lõpetamise aktusel avasid maja kolm Toomast: maavanem Toomas Kivimägi, vallavanem Toomas Rõhu ja koolidirektor Toomas Mitt.
Pootsi koolimajas ei alustatud enam õppetööd, õpilased tulid Tõstamaa kooli.
Koostöös TÜ Pärnu kolledžiga alustati Tõstamaa Keskkoolis turismiõpet.
Õpetajate päeva peol kuulutati maakonna aasta haridusjuhiks Tõstamaa Keskkooli direktor Toomas Mitt.
Koidulauliku konkursi maakonnavoorus saavutas gümnaasiumi-astmes I koha Eda Vallimäe (juhendaja Mari Lühiste).

2005
Veebruaris toimunud maakondlikul poiste laulupäeval Pärnus pääses Mark Martson laureaadina vabariiklikule konkursile (juhendaja Heli Kvell)
Mais osaleti Pärnumaa õpilaste konkurss-näitusel “Kotid-kandikud-trükid”. Noorematest õpilastest said Merle Juurik I koha, Ade- Riin Vene ja Riina Reinson II koha, gümnasistidest Andres Tölp II koha (Juhendaja Inger Vahuvee).
Kogumikus “Pärandilaegas” ilmusid Reigo Mändla ja Rainer Ranna tööd. Järgmistes kogumikes on veel ilmunud Liina Laasma ja Maarjan Ranna tööd. Trükkimisjärge ootavad Maret Palusalu ning Laura Jõe uurimused. Õpilasi on juhendanud Mari Lühiste.
Maikuus osales kooli võistkond maakondlikul võistlusel “Vigurivänt 2005”, saavutades II koha. Õpilasi juhendas Valev Randmäe.
Kooli esindus osales Tallinna raekojas Muinas-Julle võistluse “Hiiepuud kõnelevad …” lõpetamisel. Ann- Amy Vene sai luule I auhinna, Mariia Kalbach fantaasialugude III auhinna (juhendaja Mari Lühiste).
“Unustatud mõisate” päeval Tõstamaa koolis oli avatud käsitöö- ja fotonäitus, toimusid ekskursioonid, giidideks turismieriala õpilased. Näitering etendas “Vigaseid pruute”.
Tõstamaa kool tunnistati vabariikliku konkursi “Eesti kauneim kool 2005” maakondliku vooru võitjaks. 7. oktoobril olid kooli esindajad Illukal vabariigi presidendi vastuvõtul.
Tõstamaa kooli kehalise kasvatuse õpetaja Jaan Tamm tunnistati Pärnumaa aasta õpetajaks.
Novembris võtsid Tõstamaa laululapsed osa Pärnumaa solistide konkursist ja esinesid Pärnumaa võitjate kontserdil.

2006
Tõstamaa vallavalitsuse ja Pärnu muuseumi koostöös ilmus Omar Volmeri käsikirja põhjal koostatud raamat “Tõstamaa kihelkonna ajaloost 13.-20.saj”.
26.detsembril toimusTõstamaa mõisas Tõstamaa muuseumi avaüritus. Esines ansambel “Uisapäisa”, etendus näitemäng “700 aastat elu Tõstamaal”, tutvustati muuseumi.

2007
24. veebruaril anti valla vapimärgid Elli Terasele ja Toomas Mitile.
Maikuus toimus Tõstamaal koolikonverents “Keskkond ja reostus”.
Esimesed Tõstamaa Keskkooli lõpetajad-medalistid: Marie Kriisa, Raili Männamäe ja Liisa Randmäe kuldmedaliga ning Õie Merimaa hõbemedaliga.
Juulis oli Tõstamaa valla muuseumipäev: näitus Konstantin Pätsi vangistusest, käsitöötoa avamine, loodusfotode näitus, ekskursioon Tõstamaa mõisahoones ja muuseumis, lastele muinasjututund, samuti ekskursioonid Tõstamaa valla ajaloolistesse paikadesse, seejärel pargikontsert koos ansambliga Indigolapsed ja näitemäng „Tuttjunlaste elust Testamal”.
Augustis Tõstamaa mõisa korstnasaalis pruutkleitide näitus, kus oli näha pulmarõivaid aastatest 1950-1990.
Pärnumaa aasta haridusasutuse juhiks valiti Tõstamaa Keskkooli õppealajuhataja Lya Vesik.
26. detsembril toimus mõisas Tõstamaa muuseumi 1. aastapäeva jõuluüritus. Jõulumüsteeriumiga esinesid Tõstamaa Tutid.

2008
Merilin Mitt lõpetas Tõstamaa Keskkooli kuldmedaliga.
11. oktoobril oli Tõstamaa kooli kokkutulek ja Tõstamaa hariduselu 320. aastapäev:
Kastna, Pootsi, Seliste ja Tõhela koolimajades endiste õpilaste ja õpetajate kokkusaamised. Kontsert-aktus Tõstamaa koolis, endiste õpetajate mälestamine kalmistutel, sportlik tegevus staadionil, vastuvõtt endistele koolijuhtidele, endistele ja praegustele õpetajatele ning koolitöötajatele, seejärel peoõhtu rahvamajas

2009
Mari-Jaana Jaagu lõpetas Tõstamaa Keskkooli hõbemedaliga.
Juuli alguses võtsid XXV üldlaulu- ja tantsupeost osa rahvatantsurühm Viies Ratas, Varbla-Tõstamaa naiskoor, Tõstamaa Keskkooli liikumisrühm (juhendaja Ene Lehtsalu) ja mudilaskoor (juhendaja Ivi Kask).
Toimus järjekordne Tõstamaa valla muuseumipäev: Omar Volmeri juubelinäitus eskiisidest filmile „Jõulud Vigalas“, tema raamatuillustratsioone ning maale, „Tunne oma kodukohta“ – valla ajalooteemaline mälu- ja osavusmäng, „Kes kellega mestis on?“ ehk suur valla sugupuu joonistamine, „Jutuõhtu mõisas“ – lugusid siit ja sealt jutustasid Tõstamaa Tutid.
Detsembris sai Katari pealinnas Dohas rahvusvahelisel koolinoorte gümnasiaadil neidude odaviskes kuldmedali Tõstamaa keskkooli õpilane Liina Laasma, kelle võidutulemus oli 51.70.

2010
Mailis Palusalu lõpetas Tõstamaa Keskkooli kuldmedaliga ja Evelin Leerima hõbemedaliga.
31. juulil toimus Tõstamaa valla IV muuseumipäev: ekskursioon jalgratastel Tõstamaa alevikus, muuseuminäitus “Väikesed vanad asjad” ning Eve ja Liina Kääri fotonäitus “India näod”, Tõstamaa mõisa tunnuslausete tutvustamine ja Siiri Sisaski kontsert mõisasaalis.
10. detsembril avati Tõstamaa noortekeskus.

2011
Juuli alguses osalesid valla noored lauljad ja tantsijad XI noorte laulu- ja tantsupeol “Maa ja ilm”: 1. klassi rühma juhendas Ivi Kask.
Inger Vahuvee tunnistati Pärnumaa aasta õpetajaks, Toomas Mitt aga Pärnumaa aasta haridusjuhiks ja Eesti aasta õpetajaks.
8. oktoobril toimus Tõstamaa mõisakoolis vilistlaste kokkutulek, mis jätkus peoõhtuga rahvamajas.

2012
Märtsis liitusid õpetajad üleriigilise streigiga, sel ajal koolitööd ei toimunud.
29. juunil avati Tõstamaa mõisa keldris Jaak Ellingu initsiatiivil näitus „Kino ajalugu esemetes“.
30. juunil oli Tõstamaa mõisas fotokunstiöö “Tõstamaa mõisa vaimud”: erinevad fotolavastused vaimudega ja kooli vilistlase Sten-Ander Ojakallase fotonäitus.
Juulis-augustis toimusid Tõstamaa mõisas nn kohalikud kinoõhtud – 1962. a. siin kandis filmitud mängufilm „Jääminek” , 1966 – „Tütarlaps mustas“, 1972 – „Väike reekviem suupillile“, 1980 – „Jõulud Vigalas“, 1971 – „Tuuline rand“, 1981 – „Karge meri“.

2013
Maikuus toimus Tõstamaa koolis mõisakoolide teatrifestival.
Maarjan Rand lõpetas Tõstamaa Keskkooli kuldmedaliga.
10. augustil toimusid Tõstamaa valla hariduse 325. aastapäeva pidustused ja kooli kokkutulek: esimesel päeval giidiekskursioon mõisamajas, kontsert-aktus peahoone ees ja õhtune pidu, kus esinesid Tõstamaa noortebändid ning ansamblid Kentukid ja REM + T2. Teisel päeval oli hariduskonverents, kus kõneldi siinse piirkonna haridus- ja kultuuriloost, seejärel vastuvõtt endistele ja praegustele koolitöötajatele.
Augustis alustas tegevust B. G. Forseliuse Noortekogu Tõstamaa Keskkooli klubi. Klubi liikmed osalesid suvekoolis Tõstamaal ja Kihnus. Forseliuse Seltsi suvekoolides on osaletud juba 1990. aastast. Tõstamaa Keskkool on Forseliuse Seltsi asutajaliige ( aastast 1989) , õpetaja Mari Lühiste kuulub seltsi juhatusse.
Õpetajad osalesid rahvusvahelises GRUNTVIGi projektis “Everybody Can Do It!“ (2012 – 2014).
Oktoobris sai Tõstamaa kooli 4H klubi „Positiivne“ Pärnumaa parima klubi tiitli ja juhendaja Karoliine Kask parima juhendaja tiitli.
Novembris toimus Tõstamaa mõisas kooliõpilaste heategevuskontsert. Piletitulu eest soetati muusikaklassi väikekannel.
Tõstamaa kool ja mõis liitusid projektiga “Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutamise ” (2013 – 2015).
Detsembris korraldasid Tõstamaa kooli 12. klassi noored rahvamajas jõululaada.

2014
Aprillis toimusid valla noortevolikogu valimised.
Maret Palusalu lõpetas Tõstamaa Keskkooli kuldmedaliga.
4.-6. juulil esindas XXVI laulu- ja tantsupeol Tõstamaa valda segarahvatantsurühm Viies Ratas (juhendajad Pilvi ja Enno Kase) ning kooli mudilaskoor (juhendaja Ivi Kask) .
Tõstamaa Keskkoolis alustati riigikaitseõppega õpetaja Tiiu Lilienthal-Üle juhendamisel.
Tõstamaa Keskkooli õpetajad osalesid 2014. – 2016. aastal projektis „Happy School“ koos Norra õpetajatega Charlottenlundi Keskkoolist Trondheimist.
Novembris osalesid Tõstamaa valla 13 parimat noort solisti Pärnu linna ja maakonna solistide konkursil „Sügisulg 2014“. Lõppvooru valiti Keily Kaal, Oskar Tamm ja Helevi Jurjev.

2015
Aprillis osalesid Tõstamaa kooliõpilased ja nende juhendaja Karoliine Kask esimest korda robootikanäitusel Tallinna Lennusadamas.
Turismiõppe asemel tuli õppekavasse maaturism MTÜ Eesti Maaturism korraldamisel.
Pärnumaa aasta noorsootöötajaks valiti Tõstamaa Keskkooli huvijuht ja Tõstamaa Avatud Noortekeskuse juhataja Karoliine Kask.
Teisel poolaastal algas projekt “Digipööre ehk õpime nutikalt” õpetajate Kati Rahuoja, Aimar Silivälja ja Heili Timmi eestvedamisel.

2016
Aasta alguses nägi trükivalgust Liina Kääri koostatud “Tõstamaa mõisa lugu”.
Märtsis toimus Tõstamaa koolis esimene digipäev, kus osalesid ka Lindi, Lõpe, Koonga, Kihnu, Varbla ja Virtus kooliõpilased ning õpetajad.
Aprillis said Tõstamaa Keskkooli 7. klassi õpilased Ave-Triin Gurjanov, Kristiina Niit ja Mari-Jaana Siinne vabariiklikul “Nuputa” võistlusel II koha (juhendaja Karin Mitt). Õpetaja Karin Mitt on Pärnumaa matemaatika aineühenduse juhatuse liige.
Laura Jõe lõpetas Tõstamaa Keskkooli kuldmedaliga, Loret Miidu hõbemedaliga.
Vallapäevade ajal oli Tõstamaa mõisa keldris õpilaste uurimistööde näitus “Rannarahva elust”.
27. augustil sai Tõstamaa mõisas teoks filmifestival “Kaduva? kino päev”, mis lõppes Olav Ehala filmimuusika öökontserdiga.
Tõstamaa kool liitus Erasmus + ja eTwinningu projektiga. e-Twinningu projekti eest saadi ka 2017. aastal preemia.
Matemaatikaõpetaja Karin Mitt sai Pärnumaa aastaõpetaja tiitli, direktor Toomas Mitt tunnistati Pärnumaa populaarseimaks haridus- ja kultuuritegelaseks ehk C. R. Jakobsoni konkursi laureaadiks.

2017
Jaanuaris sai Kilingi-Nõmmes toimunud “Kauneima metsalaulu” konkursil parima laulu ja esitaja tiitli Keily Kaal, keda on juhendanud õpetaja Ivi Kask.
Teele Tõnisson lõpetas Tõstamaa Keskkooli hõbemedaliga.