↑ Mine tagasi Meie kool

Hoolekogu

Tõstamaa Keskkooli hoolekogu koosseis


Hoolekogu liikmetele saab saata e-kirju listi: hoolekogu@tostamaa.ee

Hoolekogu protokollid:

 07.06.2018 | 19.02.2018 29.08.201717.05.201703.04.201703.11.201616.06.2016 | 18.11.2015

hoolekogu
H
oolekogu koosolek


Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude
moodustamise alused ja töökord