Tähtis

Busside graafik

liini nimetus väljub  peatusest  kellaaeg liinibuss Pärnu-Munalaiu-Tõstamaa-Pärnu Pärnu  6.35 Audru  6.51 Lindi  7.10 Liu  7.22 Munalaiu  7.39 Seliste  7.47 Tõstamaa kool  7.59 liinibuss Pärnu-Kihlepa-Tõstamaa-Varbla Pärnu  7.10 Audru  7.26 Tõstamaa kool  8.01 koolibuss Varbla 07.30 Kastna 07.45 kooli juures 08.00 liinibuss Tõhela-Tõstamaa-Pärnu Kiraste 07.30 Tõhela rahvamaja 07.35 kooli juures 07.55 alevi bussijaam 08.00 kooli juures 08.02 liini …

Vaata lehekülge »

eKool

Tõstamaa kool kasutab eKooli aastast 2005. Otselink eKooli: https://ee.ekool.eu/index_et.html või klikige pildil:

Vaata lehekülge »

Hindamine

Tõstamaa Keskkooli õpilaste hindamise, järgmisesse klassi üleviimise, klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord. 1. Reguleerimisala. Teadmiste, oskuste, käitumise ja hoolsuse hindamine toimub “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” ,paragrahvi 29, riikliku õppekava nõuete, käesoleva hindamisjuhendi ning neile põhinevate kooliõppekava ja kooli kodukorra nõuete alusel. Tõstamaa Keskkoolis töötab iga aineõpetaja välja oma hindamisstrateegia ,lähtudes kooli hindamisjuhendist. Igal õpetajal …

Vaata lehekülge »

Kodukord

Tõstamaa Keskkooli kodukorra eeskiri Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 68 lg 1 alusel. Käesolev kodukorra redaktsioon on kehtestatud direktori käskkirjaga (PGS § 71 lg 3) 1. Õpilasreeglid Tõstamaa Keskkooli õpilane: 1.1. käitub väärikalt ja viisakalt, austab kaasinimesi ning on abivalmis; 1.2. hoiab oma kooli au, esindab oma kooli vabariiklikel, maakondlikel, valla või muudel …

Vaata lehekülge »

Kohtinguvägivald

Kuidas ja kust leida abi?   112 Politsei, http://www.politsei.ee/  Veebikonstaabel http://www.politsei.ee/veebikonstaabel/ 116111 Üle-eestiline lasteabitelefon, http://www.lasteabi.ee/ 646 0770  Lapsemure infotelefon, http://www.lapsemure.ee/ 126 Usaldustelefon (eesti keeles) E-P 13.00-03.00, http://www.usaldus.ee/ 127 Usaldustelefon (vene keeles) E-P 19.00-23.00 646 6666 Noorte Usaldustelefon N – L 19.00-22.00 6558 088 Eluliini usaldustelefon 1492 – Üleriigiline tugitelefon füüsilist, vaimset, majanduslikku ja/või seksuaalset vägivalda …

Vaata lehekülge »

Kooli põhimäärus

Tõstamaa Keskkooli põhimäärus Tõstamaa Vallavolikogu 28. detsembri 2010 määrus nr 14 Määrus kehtestatakse “Põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse” § 66 lõike 2 alusel 1. ÜLDSÄTTED § 1. Põhimääruse reguleerimisala (1) Käesolevas põhimääruses sätestatakse: 1) kooli nimetus; 2) kooli asukoht ja tegutsemiskoht; 3) kooli tegutsemise vorm; 4) kooli hoolekogu ja direktori ülesanded; 5) õppe ja kasvatuse korraldus koolis (koolis …

Vaata lehekülge »

Küsitlused

Lastevanemate küsitlus 2018… ÕPILASTE KÜSITLUS Hinda õpetajaid (põhikool) 2018: https://goo.gl/forms/RsvJn8GsXqvORiGq2 Hinda õpetajaid (gümnaasium) 2018: https://goo.gl/forms/1AADnYhfr3YH3rO73   Eneseregulatsioon 2018 Gümnaasiumite küsimustik – http://lingid.ee/enesereg_gymn Põhikoolide küsimustik – http://lingid.ee/enesereg_pohik     INNOVE rahuloluküsimustik 2018 4.klassile https://limesurvey.innove.ee/index.php/899421/lang-et 8.klassile https://limesurvey.innove.ee/index.php/484519/lang-et 11. klassile https://limesurvey.innove.ee/index.php/884988/lang-et  

Vaata lehekülge »

Õpilaspilet

  Elektrooniline õpilaspilet on plastkaart, millel on peal õpilasest värviline pilt (suurus 3×4 cm). Õpilaspileti väljastamiseks tuleb vanemal või õpilasel saata kooli e-posti aadressile kool@tostamaa.ee elektrooniline dokumendifoto. Foto ei tohi olla vanem kui 1 aasta. Õpilaspileti väljastab kooli sekretär. Õpilaspilet on ühtlasi ka bussikaart. Õpilaspileti kasutamiseks bussikaardina tuleb õpilaspilet https://parnu.pilet.ee/ lehel isikustada. Sellesse keskkonda tuleb õpilasel või vanemal ID-kaardi või mobill-ID-ga sisse …

Vaata lehekülge »

Söömine ja söögiraha

Tasuta hommikuputru pakutakse õpilastele igal koolipäeval kooli sööklas kell 7:50 – 8:10 Vanemad saavad soovi korral osta lapsele koolis pikapäevarühma eine. Pikapäevarühma söömine on kell 13:55.Pikapäevarühma einet pakume ainult ettemaksu korral. inele registreerimine ja selle eest tasumine toimub alates 1.09.2018 ARNO süsteemi kaudu Pikapäevarühma eine üks kord maksab 0.67 € ARNO kodulehel tuleb valida „KOOLILÕUNA“ kus …

Vaata lehekülge »

Töövihikute raha

GÜMNAASIUMIÕPILASTE TÖÖVIHIKUD sügisel 2018 10. klassile 44.80 11. klassile 38.10 12. klassile 37.20   Ülekandega tasudes Pank on SEB: raha saaja on  Pärnu Linnavalitsus, a/a nr. EE631010220041191010, selgitusse kindlasti märkida Tõstamaa kool töövihikud NB! Selgitusse kirjutage õpilase nimi, klass ja töövihikute raha    

Vaata lehekülge »