Tähtis

1. klassi minevale lapsevanemale

  Koolitused 2019/2020. õppeaastal 1. klassi mineva lapse vanematele Hea lapsevanem! Kaugel ei ole aeg, kus Pärnu linnavalitsus hakkab määrama ARNO programmis I klassi minevatele lastele elukohajärgseid koole. Pärnu linnas määratakse elukohajärgne kool lapsele rahvastikuregistri andmete alusel automaatselt, seega ei pea lapsevanem kooli registreerimiseks avaldust esitama. Aluseks võetakse lapse elukohaandmed 10. märtsi seisuga ning kooli …

Vaata lehekülge »

Aiatöö

Kliki pildil, et näga aiatöögraafikut suuremana!

Vaata lehekülge »

Busside graafik

liini nimetus väljub  peatusest  kellaaeg liinibuss Pärnu-Munalaiu-Tõstamaa-Pärnu Pärnu  6.35 Audru  6.51 Lindi  7.10 Liu  7.22 Munalaiu  7.39 Seliste  7.47 Tõstamaa kool  7.59 liinibuss Pärnu-Kihlepa-Tõstamaa-Varbla Pärnu  7.10 Audru  7.26 Tõstamaa kool  8.01 koolibuss Varbla 07.30 Kastna 07.45 kooli juures 08.00 liinibuss Tõhela-Tõstamaa-Pärnu Kiraste 07.30 Tõhela rahvamaja 07.35 kooli juures 07.55 alevi bussijaam 08.00 kooli juures 08.02 liini …

Vaata lehekülge »

Hindamine

Tõstamaa Keskkooli õpilaste hindamise, järgmisesse klassi üleviimise, klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord. 1. Reguleerimisala. Teadmiste, oskuste, käitumise ja hoolsuse hindamine toimub “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” ,paragrahvi 29, riikliku õppekava nõuete, käesoleva hindamisjuhendi ning neile põhinevate kooliõppekava ja kooli kodukorra nõuete alusel. Tõstamaa Keskkoolis töötab iga aineõpetaja välja oma hindamisstrateegia ,lähtudes kooli hindamisjuhendist. Igal õpetajal …

Vaata lehekülge »

Kodukord

Tõstamaa Keskkooli kodukorra eeskiri Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 68 lg 1 alusel. Käesolev kodukorra redaktsioon on kehtestatud direktori käskkirjaga (PGS § 71 lg 3) 1. Õpilasreeglid Tõstamaa Keskkooli õpilane: 1.1. käitub väärikalt ja viisakalt, austab kaasinimesi ning on abivalmis; 1.2. hoiab oma kooli au, esindab oma kooli vabariiklikel, maakondlikel, valla või muudel …

Vaata lehekülge »

Kohtinguvägivald

Kuidas ja kust leida abi?   112 Politsei, http://www.politsei.ee/  Veebikonstaabel http://www.politsei.ee/veebikonstaabel/ 116111 Üle-eestiline lasteabitelefon, http://www.lasteabi.ee/ 646 0770  Lapsemure infotelefon, http://www.lapsemure.ee/ 126 Usaldustelefon (eesti keeles) E-P 13.00-03.00, http://www.usaldus.ee/ 127 Usaldustelefon (vene keeles) E-P 19.00-23.00 646 6666 Noorte Usaldustelefon N – L 19.00-22.00 6558 088 Eluliini usaldustelefon 1492 – Üleriigiline tugitelefon füüsilist, vaimset, majanduslikku ja/või seksuaalset vägivalda …

Vaata lehekülge »

Kooli põhimäärus

Tõstamaa Keskkooli põhimäärus Tõstamaa Vallavolikogu 28. detsembri 2010 määrus nr 14 Määrus kehtestatakse “Põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse” § 66 lõike 2 alusel 1. ÜLDSÄTTED § 1. Põhimääruse reguleerimisala (1) Käesolevas põhimääruses sätestatakse: 1) kooli nimetus; 2) kooli asukoht ja tegutsemiskoht; 3) kooli tegutsemise vorm; 4) kooli hoolekogu ja direktori ülesanded; 5) õppe ja kasvatuse korraldus koolis (koolis …

Vaata lehekülge »

Kooli vastuvõtt ja lahkumine

1.-9. klassi vastuvõtt ja koolist lahkumine Põhikooli klassidesse vastuvõtmiseks esitab vanem veebikeskkonnas ARNO taotluse, (siseneda haridussüsteemi ja valida “Minu klapsed” ->”Taotlused”) Keskkonda saab lisada õpilase dokumendid:  isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist; õpilasraamatu väljavõtte ja klassitunnistuse Koolist lahkumiseks esitab vanem lahkumistaotluse veebikeskkonnas ARNO Lisainfo tel 526 1935 10. klassi vastuvõtu …

Vaata lehekülge »

Õpilaspilet

  Elektrooniline õpilaspilet on plastkaart, millel on peal õpilasest värviline pilt (suurus 3×4 cm). Õpilaspileti väljastamiseks tuleb vanemal või õpilasel saata kooli e-posti aadressile kool@tostamaa.ee elektrooniline dokumendifoto. Foto ei tohi olla vanem kui 1 aasta. Õpilaspileti väljastab kooli sekretär. Õpilaspilet on ühtlasi ka bussikaart. Õpilaspileti kasutamiseks bussikaardina tuleb õpilaspilet https://parnu.pilet.ee/ lehel isikustada. Sellesse keskkonda tuleb õpilasel või vanemal ID-kaardi või mobill-ID-ga sisse …

Vaata lehekülge »

Söömine ja söögiraha

Tasuta hommikuputru pakutakse õpilastele igal koolipäeval kooli sööklas kell 7:50 – 8:10 Vanemad saavad soovi korral osta lapsele koolis pikapäevarühma eine. Pikapäevarühma söömine on kell 13:55.Pikapäevarühma einet pakume ainult ettemaksu korral. inele registreerimine ja selle eest tasumine toimub alates 1.09.2018 ARNO süsteemi kaudu Pikapäevarühma eine üks kord maksab 0.67 € ARNO kodulehel tuleb valida „KOOLILÕUNA“ kus …

Vaata lehekülge »

Töövihikute raha

GÜMNAASIUMIÕPILASTE TÖÖVIHIKUD sügisel 2018 10. klassile 44.80 11. klassile 38.10 12. klassile 37.20   Ülekandega tasudes Pank on SEB: raha saaja on  Pärnu Linnavalitsus, a/a nr. EE631010220041191010, selgitusse kindlasti märkida Tõstamaa kool töövihikud NB! Selgitusse kirjutage õpilase nimi, klass ja töövihikute raha    

Vaata lehekülge »