Tähtis

Busside graafik

liini nimetus väljub  peatusest  kellaaeg liinibuss Pärnu-Munalaiu-Tõstamaa-Pärnu Pärnu  6.35 Audru  6.51 Lindi  7.10 Liu  7.22 Munalaiu  7.39 Seliste  7.47 Tõstamaa kool  8.00 liinibuss Pärnu-Kihlepa-Tõstamaa-Varbla Pärnu  7.10 Audru  7.26 Tõstamaa kool  8.01 koolibuss Varbla 07.30 Kastna 07.45 kooli juures 08.00 liinibuss Tõhela-Tõstamaa-Pärnu Kiraste 07.30 Tõhela rahvamaja 07.35 kooli juures 07.55 alevi bussijaam 08.00 kooli juures 08.02 liini …

Vaata lehekülge »

eKool

Tõstamaa kool kasutab eKooli aastast 2005. Otselink eKooli: https://ee.ekool.eu/index_et.html või klikige pildil:

Vaata lehekülge »

Hindamine

Tõstamaa Keskkooli õpilaste hindamise, järgmisesse klassi üleviimise, klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord. 1. Reguleerimisala. Teadmiste, oskuste, käitumise ja hoolsuse hindamine toimub “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” ,paragrahvi 29, riikliku õppekava nõuete, käesoleva hindamisjuhendi ning neile põhinevate kooliõppekava ja kooli kodukorra nõuete alusel. Tõstamaa Keskkoolis töötab iga aineõpetaja välja oma hindamisstrateegia ,lähtudes kooli hindamisjuhendist. Igal õpetajal …

Vaata lehekülge »

Kodukord

Tõstamaa Keskkooli kodukorra eeskiri Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 68 lg 1 alusel. Käesolev kodukorra redaktsioon on kehtestatud direktori käskkirjaga (PGS § 71 lg 3) 1. Õpilasreeglid Tõstamaa Keskkooli õpilane: 1.1. käitub väärikalt ja viisakalt, austab kaasinimesi ning on abivalmis; 1.2. hoiab oma kooli au, esindab oma kooli vabariiklikel, maakondlikel, valla või muudel …

Vaata lehekülge »

Kohtinguvägivald

Kuidas ja kust leida abi?   112 Politsei, http://www.politsei.ee/  Veebikonstaabel http://www.politsei.ee/veebikonstaabel/ 116111 Üle-eestiline lasteabitelefon, http://www.lasteabi.ee/ 646 0770  Lapsemure infotelefon, http://www.lapsemure.ee/ 126 Usaldustelefon (eesti keeles) E-P 13.00-03.00, http://www.usaldus.ee/ 127 Usaldustelefon (vene keeles) E-P 19.00-23.00 646 6666 Noorte Usaldustelefon N – L 19.00-22.00 6558 088 Eluliini usaldustelefon 1492 – Üleriigiline tugitelefon füüsilist, vaimset, majanduslikku ja/või seksuaalset vägivalda …

Vaata lehekülge »

Kooli põhimäärus

Tõstamaa Keskkooli põhimäärus Tõstamaa Vallavolikogu 28. detsembri 2010 määrus nr 14 Määrus kehtestatakse “Põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse” § 66 lõike 2 alusel 1. ÜLDSÄTTED § 1. Põhimääruse reguleerimisala (1) Käesolevas põhimääruses sätestatakse: 1) kooli nimetus; 2) kooli asukoht ja tegutsemiskoht; 3) kooli tegutsemise vorm; 4) kooli hoolekogu ja direktori ülesanded; 5) õppe ja kasvatuse korraldus koolis (koolis …

Vaata lehekülge »

Küsitlused

Lastevanemate küsitlus 2017… Hinda õpetajaid (põhikool) 2017: https://goo.gl/forms/ZTDAmcinhcpFfvdz1 Hinda õpetajaid (gümnaasium) 2017: https://goo.gl/forms/uz3l4BpxeiZSNlu03  

Vaata lehekülge »

Söögiraha

MAI 2017 Õpetajate lõuna: 31.20 € Oode: 14.64 € Õpilaskodu: 53.45 €   (hommikusöök 0,98;  oode 0,61; õhtusöök 1,30) Hommikupuder  0,50 eurot kord Söögirahasid on võimalik tasuda ka ülekandega! Saaja: Tõstamaa Vallavalitsus Arvelduskontod: EE711010902001872008 (SEB), EE912200001120204510 (Swedbank) NB! Selgitusse kirjutage, millise kuu söögiraha ja nimi, kelle eest maksate. 1 – 12. klassi õpilastel tasuta koolilõuna Koolist puudumisest teatada kell 8:30-ni kooli kantseleid tel. 44 96 …

Vaata lehekülge »

Töövihikute raha

GÜMNAASIUMIÕPILASTE TÖÖVIHIKUD 2016 10. KLASS Keel ja ühiskond 1.00 Kirjakeele töövihik 2.00 Praktiline eesti keel 2 vihikut 2 x 3.20 Russkii jazõk 5.00 Inimene, ühiskond, kultuur I 2.90 In Touch 1 9.15 In Touch 2 9.15 Keemia II 3.85 Füüsika põhimõisted ja valemid 1.85 KOKKU 41.30   11. KLASS Eesti õigekeele töövihik 4.40 Praktiline eesti …

Vaata lehekülge »