Tähtis

Aiatöö

Vaata lehekülge »

Busside graafik

liini nimetus väljub  peatusest  kellaaeg liinibuss Pärnu-Munalaiu-Tõstamaa-Pärnu Pärnu  6.35 Audru  6.51 Lindi  7.10 Liu  7.22 Munalaiu  7.39 Seliste  7.47 Tõstamaa kool  7.59 liinibuss Pärnu-Kihlepa-Tõstamaa-Varbla Pärnu  7.10 Audru  7.26 Tõstamaa kool  8.01 koolibuss Varbla 07.30 Kastna 07.45 kooli juures 08.00 liinibuss Tõhela-Tõstamaa-Pärnu Kiraste 07.30 Tõhela rahvamaja 07.35 kooli juures 07.55 alevi bussijaam 08.00 kooli juures 08.02 liini …

Vaata lehekülge »

eKool

Tõstamaa kool kasutab eKooli aastast 2005. Otselink eKooli: https://ee.ekool.eu/index_et.html või klikige pildil:

Vaata lehekülge »

Hindamine

Tõstamaa Keskkooli õpilaste hindamise, järgmisesse klassi üleviimise, klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord. 1. Reguleerimisala. Teadmiste, oskuste, käitumise ja hoolsuse hindamine toimub “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” ,paragrahvi 29, riikliku õppekava nõuete, käesoleva hindamisjuhendi ning neile põhinevate kooliõppekava ja kooli kodukorra nõuete alusel. Tõstamaa Keskkoolis töötab iga aineõpetaja välja oma hindamisstrateegia ,lähtudes kooli hindamisjuhendist. Igal õpetajal …

Vaata lehekülge »

Kodukord

Tõstamaa Keskkooli kodukorra eeskiri Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 68 lg 1 alusel. Käesolev kodukorra redaktsioon on kehtestatud direktori käskkirjaga (PGS § 71 lg 3) 1. Õpilasreeglid Tõstamaa Keskkooli õpilane: 1.1. käitub väärikalt ja viisakalt, austab kaasinimesi ning on abivalmis; 1.2. hoiab oma kooli au, esindab oma kooli vabariiklikel, maakondlikel, valla või muudel …

Vaata lehekülge »

Kohtinguvägivald

Kuidas ja kust leida abi?   112 Politsei, http://www.politsei.ee/  Veebikonstaabel http://www.politsei.ee/veebikonstaabel/ 116111 Üle-eestiline lasteabitelefon, http://www.lasteabi.ee/ 646 0770  Lapsemure infotelefon, http://www.lapsemure.ee/ 126 Usaldustelefon (eesti keeles) E-P 13.00-03.00, http://www.usaldus.ee/ 127 Usaldustelefon (vene keeles) E-P 19.00-23.00 646 6666 Noorte Usaldustelefon N – L 19.00-22.00 6558 088 Eluliini usaldustelefon 1492 – Üleriigiline tugitelefon füüsilist, vaimset, majanduslikku ja/või seksuaalset vägivalda …

Vaata lehekülge »

Kooli põhimäärus

Tõstamaa Keskkooli põhimäärus Tõstamaa Vallavolikogu 28. detsembri 2010 määrus nr 14 Määrus kehtestatakse “Põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse” § 66 lõike 2 alusel 1. ÜLDSÄTTED § 1. Põhimääruse reguleerimisala (1) Käesolevas põhimääruses sätestatakse: 1) kooli nimetus; 2) kooli asukoht ja tegutsemiskoht; 3) kooli tegutsemise vorm; 4) kooli hoolekogu ja direktori ülesanded; 5) õppe ja kasvatuse korraldus koolis (koolis …

Vaata lehekülge »

Küsitlused

Lastevanemate küsitlus 2018… ÕPILASTE KÜSITLUS Hinda õpetajaid (põhikool) 2018: https://goo.gl/forms/RsvJn8GsXqvORiGq2 Hinda õpetajaid (gümnaasium) 2018: https://goo.gl/forms/1AADnYhfr3YH3rO73   Eneseregulatsioon 2018 Gümnaasiumite küsimustik – http://lingid.ee/enesereg_gymn Põhikoolide küsimustik – http://lingid.ee/enesereg_pohik     INNOVE rahuloluküsimustik 2018 4.klassile https://limesurvey.innove.ee/index.php/899421/lang-et 8.klassile https://limesurvey.innove.ee/index.php/484519/lang-et 11. klassile https://limesurvey.innove.ee/index.php/884988/lang-et  

Vaata lehekülge »

Söögiraha

MAI 2018 Õpetajate lõuna: 28.60 € Oode: 13.42 € Õpilaskodu: 53.48 € JUUNI 2018 Õpetajate lõuna: 9.10 € Oode: 4.27 € Õpilaskodu: 16.65 € Söögirahasid on võimalik ainult ülekandega! Saaja: Pärnu Linnavalitsus NB! KINDLASTI MÄRKIDA viitenumber: 750133395 Arvelduskonto: EE561010902001629002 (SEB) NB! Selgitusse kirjutage, kooli nimi, õpilase nimi ja millise kuu eest makstakse.     Tõstamaa …

Vaata lehekülge »

Töövihikute raha

GÜMNAASIUMIÕPILASTE TÖÖVIHIKUD sügisel 2017 10. KLASS Keel ja ühiskond 1.00 Praktiline eesti keel 2 vihikut 2 x 3.20 Russkii jazõk 5.00 Inimene, ühiskond, kultuur I 2.90 In Touch 1 10.70 In Touch 2 10.70 Füüsika põhimõisted ja valemid 1.85 Õa alguses 38.55 Lisandub bioloogia GTR ca 5 eurot.   11. KLASS Eesti õigekeele töövihik 4.40 …

Vaata lehekülge »