Tähtis

Busside graafik

liini nimetus väljub  peatusest  kellaaeg liinibuss Pärnu-Munalaiu-Tõstamaa-Pärnu Pärnu  6.35 Audru  6.51 Lindi  7.10 Liu  7.22 Munalaiu  7.39 Seliste  7.47 Tõstamaa kool  7.59 liinibuss Pärnu-Kihlepa-Tõstamaa-Varbla Pärnu  7.10 Audru  7.26 Tõstamaa kool  8.01 koolibuss Varbla 07.30 Kastna 07.45 kooli juures 08.00 liinibuss Tõhela-Tõstamaa-Pärnu Kiraste 07.30 Tõhela rahvamaja 07.35 kooli juures 07.55 alevi bussijaam 08.00 kooli juures 08.02 liini …

Vaata lehekülge »

eKool

Tõstamaa kool kasutab eKooli aastast 2005. Otselink eKooli: https://ee.ekool.eu/index_et.html või klikige pildil:

Vaata lehekülge »

Hindamine

Tõstamaa Keskkooli õpilaste hindamise, järgmisesse klassi üleviimise, klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord. 1. Reguleerimisala. Teadmiste, oskuste, käitumise ja hoolsuse hindamine toimub “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” ,paragrahvi 29, riikliku õppekava nõuete, käesoleva hindamisjuhendi ning neile põhinevate kooliõppekava ja kooli kodukorra nõuete alusel. Tõstamaa Keskkoolis töötab iga aineõpetaja välja oma hindamisstrateegia ,lähtudes kooli hindamisjuhendist. Igal õpetajal …

Vaata lehekülge »

Kodukord

Tõstamaa Keskkooli kodukorra eeskiri Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 68 lg 1 alusel. Käesolev kodukorra redaktsioon on kehtestatud direktori käskkirjaga (PGS § 71 lg 3) 1. Õpilasreeglid Tõstamaa Keskkooli õpilane: 1.1. käitub väärikalt ja viisakalt, austab kaasinimesi ning on abivalmis; 1.2. hoiab oma kooli au, esindab oma kooli vabariiklikel, maakondlikel, valla või muudel …

Vaata lehekülge »

Kohtinguvägivald

Kuidas ja kust leida abi?   112 Politsei, http://www.politsei.ee/  Veebikonstaabel http://www.politsei.ee/veebikonstaabel/ 116111 Üle-eestiline lasteabitelefon, http://www.lasteabi.ee/ 646 0770  Lapsemure infotelefon, http://www.lapsemure.ee/ 126 Usaldustelefon (eesti keeles) E-P 13.00-03.00, http://www.usaldus.ee/ 127 Usaldustelefon (vene keeles) E-P 19.00-23.00 646 6666 Noorte Usaldustelefon N – L 19.00-22.00 6558 088 Eluliini usaldustelefon 1492 – Üleriigiline tugitelefon füüsilist, vaimset, majanduslikku ja/või seksuaalset vägivalda …

Vaata lehekülge »

Kokkutulek

Lugupeetud Tõstamaa Keskkooli vilistlased, endised õpetajad ja töötajad Ootame teid koolimajja 11. augustil 2018 hariduse 330. aastapäeva tähistamisele ja kooli kokkutulekule Päevakava 11.00 avatakse registreerimislaud täistundidel giidiekskursioonid koolimajas 16.00 kontsertaktus 18.00 ajalootund 19.00 vastuvõtt praegustele ja endistele töötjatele 22.00 peoõhtu Korraldajad paluvad eelregistreeruda Tõstamaa Keskkooli kodulehel www.tostamaa.edu.ee Osalustasu enne 23. juunit 15 €, 24. juuni …

Vaata lehekülge »

Kooli põhimäärus

Tõstamaa Keskkooli põhimäärus Tõstamaa Vallavolikogu 28. detsembri 2010 määrus nr 14 Määrus kehtestatakse “Põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse” § 66 lõike 2 alusel 1. ÜLDSÄTTED § 1. Põhimääruse reguleerimisala (1) Käesolevas põhimääruses sätestatakse: 1) kooli nimetus; 2) kooli asukoht ja tegutsemiskoht; 3) kooli tegutsemise vorm; 4) kooli hoolekogu ja direktori ülesanded; 5) õppe ja kasvatuse korraldus koolis (koolis …

Vaata lehekülge »

Küsitlused

Lastevanemate küsitlus 2018… ÕPILASTE KÜSITLUS Hinda õpetajaid (põhikool) 2018: https://goo.gl/forms/RsvJn8GsXqvORiGq2 Hinda õpetajaid (gümnaasium) 2018: https://goo.gl/forms/1AADnYhfr3YH3rO73   Eneseregulatsioon 2018 Gümnaasiumite küsimustik – http://lingid.ee/enesereg_gymn Põhikoolide küsimustik – http://lingid.ee/enesereg_pohik     INNOVE rahuloluküsimustik 2018 4.klassile https://limesurvey.innove.ee/index.php/899421/lang-et 8.klassile https://limesurvey.innove.ee/index.php/484519/lang-et 11. klassile https://limesurvey.innove.ee/index.php/884988/lang-et  

Vaata lehekülge »

Söögiraha

MAI 2018 Õpetajate lõuna: 28.60 € Oode: 13.42 € Õpilaskodu: 53.48 € JUUNI 2018 Õpetajate lõuna: 9.10 € Oode: 4.27 € Õpilaskodu: 16.65 € Söögirahasid on võimalik ainult ülekandega! Saaja: Pärnu Linnavalitsus NB! KINDLASTI MÄRKIDA viitenumber: 750133395 Arvelduskonto: EE561010902001629002 (SEB) NB! Selgitusse kirjutage, kooli nimi, õpilase nimi ja millise kuu eest makstakse.     Tõstamaa …

Vaata lehekülge »

Töövihikute raha

GÜMNAASIUMIÕPILASTE TÖÖVIHIKUD sügisel 2017 10. KLASS Keel ja ühiskond 1.00 Praktiline eesti keel 2 vihikut 2 x 3.20 Russkii jazõk 5.00 Inimene, ühiskond, kultuur I 2.90 In Touch 1 10.70 In Touch 2 10.70 Füüsika põhimõisted ja valemid 1.85 Õa alguses 38.55 Lisandub bioloogia GTR ca 5 eurot.   11. KLASS Eesti õigekeele töövihik 4.40 …

Vaata lehekülge »