Tähtis

Busside graafik

liini nimetus väljub  peatusest  kellaaeg liinibuss Pärnu-Munalaiu-Tõstamaa-Pärnu Pärnu  6.35 Audru  6.51 Lindi  7.10 Liu  7.22 Munalaiu  7.39 Seliste  7.47 Tõstamaa kool  8.00 liinibuss Pärnu-Kihlepa-Tõstamaa-Varbla Pärnu  7.10 Audru  7.26 Tõstamaa kool  8.01 koolibuss Varbla 07.30 Kastna 07.45 kooli juures 08.00 liinibuss Tõhela-Tõstamaa-Pärnu Kiraste 07.30 Tõhela rahvamaja 07.35 kooli juures 07.55 alevi bussijaam 08.00 kooli juures 08.02 liini …

Vaata lehekülge »

eKool

Tõstamaa kool kasutab eKooli aastast 2005. Otselink eKooli: https://ee.ekool.eu/index_et.html või klikige pildil:

Vaata lehekülge »

Hindamine

UUENDAMISEL Tõstamaa Keskkooli õpilaste hindamise, järgmisesse klassi üleviimise, klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord. 1. Reguleerimisala. Teadmiste, oskuste, käitumise ja hoolsuse hindamine toimub “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” ,paragrahvi 29, riikliku õppekava nõuete, käesoleva hindamisjuhendi ning neile põhinevate kooliõppekava ja kooli kodukorra nõuete alusel. Tõstamaa Keskkoolis töötab iga aineõpetaja välja oma hindamisstrateegia ,lähtudes kooli hindamisjuhendist. Igal …

Vaata lehekülge »

Kodukord

Tõstamaa Keskkooli kodukorra eeskiri Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 68 lg 1 alusel. Käesolev kodukorra redaktsioon on kehtestatud direktori käskkirjaga (PGS § 71 lg 3) 1. Õpilasreeglid Tõstamaa Keskkooli õpilane: 1.1. käitub väärikalt ja viisakalt, austab kaasinimesi ning on abivalmis; 1.2. hoiab oma kooli au, esindab oma kooli vabariiklikel, maakondlikel, valla või muudel …

Vaata lehekülge »

Kohtinguvägivald

Kuidas ja kust leida abi?   112 Politsei, http://www.politsei.ee/  Veebikonstaabel http://www.politsei.ee/veebikonstaabel/ 116111 Üle-eestiline lasteabitelefon, http://www.lasteabi.ee/ 646 0770  Lapsemure infotelefon, http://www.lapsemure.ee/ 126 Usaldustelefon (eesti keeles) E-P 13.00-03.00, http://www.usaldus.ee/ 127 Usaldustelefon (vene keeles) E-P 19.00-23.00 646 6666 Noorte Usaldustelefon N – L 19.00-22.00 6558 088 Eluliini usaldustelefon 1492 – Üleriigiline tugitelefon füüsilist, vaimset, majanduslikku ja/või seksuaalset vägivalda …

Vaata lehekülge »

Kooli põhimäärus

Tõstamaa Keskkooli põhimäärus Tõstamaa Vallavolikogu 28. detsembri 2010 määrus nr 14 Määrus kehtestatakse “Põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse” § 66 lõike 2 alusel 1. ÜLDSÄTTED § 1. Põhimääruse reguleerimisala (1) Käesolevas põhimääruses sätestatakse: 1) kooli nimetus; 2) kooli asukoht ja tegutsemiskoht; 3) kooli tegutsemise vorm; 4) kooli hoolekogu ja direktori ülesanded; 5) õppe ja kasvatuse korraldus koolis (koolis …

Vaata lehekülge »

Küsitlused

Lastevanemate küsitlus 2017… Hinda õpetajaid (põhikool) 2017: https://goo.gl/forms/ZTDAmcinhcpFfvdz1 Hinda õpetajaid (gümnaasium) 2017: https://goo.gl/forms/uz3l4BpxeiZSNlu03  

Vaata lehekülge »

Söögiraha

  NOVEMBER 2017 Õpetajate lõuna: 28.60 € Oode: 13.42 € Õpilaskodu: 54.46 €   (hommikusöök 0,98;  oode 0,61; õhtusöök 1,30) DETSEMBER 2017 Õpetajate lõuna: 19.50 € Oode: 9.15 € Õpilaskodu: 37.49 €   (hommikusöök 0,98;  oode 0,61; õhtusöök 1,30) Söögirahasid on võimalik tasuda ka ülekandega! Saaja: Tõstamaa Vallavalitsus Arvelduskontod: EE711010902001872008 (SEB), EE912200001120204510 (Swedbank) NB! Selgitusse kirjutage, millise kuu söögiraha …

Vaata lehekülge »

Töövihikute raha

GÜMNAASIUMIÕPILASTE TÖÖVIHIKUD sügisel 2017 10. KLASS Keel ja ühiskond 1.00 Praktiline eesti keel 2 vihikut 2 x 3.20 Russkii jazõk 5.00 Inimene, ühiskond, kultuur I 2.90 In Touch 1 10.70 In Touch 2 10.70 Füüsika põhimõisted ja valemid 1.85 Õa alguses 38.55 Lisandub bioloogia GTR ca 5 eurot.   11. KLASS Eesti õigekeele töövihik 4.40 …

Vaata lehekülge »