↑ Mine tagasi Meie kool

Õpilasesindus

Õpilasesinduse koosolekud toimuvad teisipäeviti I söögivahetunnil pikapäevarühmas.

ÕE-sse kuuluvad 5.-12. klassi õpilased. Üht klassikomplekti saab esindada kuni 4 liiget.

 tkk.opilasesindus@gmail.com

2017/2018

Hevenli Kaškin 5. klass

Merili Adler 5. klass

Kristjan Aus 5. klass

Lauri Tuhkanen 6. klass

Everita Imana 6. klass

Jaan Luhamaa 6. klass

Jens Siig 6. klass

Marleen Sahtel 7. klass

Grettel Soonisoo 7. klass

Kadri Vulkan 7. klass

Kevin Päästel 7. klass

Keily Kaal 8. klass – asepresident

Katre-Maris Veskimägi 8. klass

Stever Vahkel 8. klass

Sireta Jürgens 8. klass

Helina Valgur 9. klass

Mari-Jaana Siinne 9. klass

Annika Paalberg 10. klass

Kristjan Sireli 10. klass

Patrik Saagim 10. klass

Kertu Lille 11. klass – protokollija

Nele-Eliise Runthal 11. klass

Jonathan Jyrki Petrelius 12. klass – president

Oskar Tamm 12. klass

Alari Alev 12. klass

Birgit Blumfeldt 13. klass

Kaisa-Liis Puusepp 13. klass

PROTOKOLLID

Koosolek NR 9 | 07.11.2017

Koosolek NR 8 | 31.11.2017

Koosolek NR 7 | 17.10.2017

Koosolek NR 6 | 10.10.2017

Koosolek NR 5 | 03.10.2017

Koosolek NR 4 | 26.09.2017

Koosolek NR 3 | 19.09.2017

Koosolek NR 2 | 12.09.2017

Koosolek NR 1 | 06.09.2017

ÕPILASESINDUSE TUUMIK

1

Tõstamaa Keskkooli õpilasesinduse tuumik (edaspidi tuumik) on kooli õpilaskonna vabatahtlik aktiivgrupp, kuhu kuulub kuni 10 õpilasesinduse liiget.

2

Tuumikusse kuulub automaatselt õpilasesinduse juhtkond ehk president ja asepresident.

3

Tuumikusse pääsemiseks tuleb kirjutada motivatsioonikiri ning saata see õpilasesinduse meiliaadressile või viia huvijuhi kätte määratud tähtajaks.

4

Tuumik valitakse üheks õppeaastaks.

5

Tuumiku eesmärk on korraldada sündmusi, arutleda eri kooliga seotud teemadel jm.

6

Tuumiku liige on kohustatud osa võtma kõikidest koosolekutest.

7

Kolme põhjuseta puudumise järel arvatakse liige tuumiku nimekirjast välja.

8

Tuumiku koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kuus koolivälisel ajal.

9

Koosolekute ajad lepitakse eelnevalt kokku.

10

ÕE juhtkonnal on õigus kokku kutsuda erakorralisi koosolekuid ka õppepäeva keskel.

Liikmed

……………

Vaata lehekülge »