Koolist
ÕE ja 4H
Õpetajad
Lõpetajad
Pildigalerii
Kroonika
Tunniplaan
Põhimäärus
Päevakava
E-kool
Eksamid
Avalik teave
Sümboolika
Ringid
Projektid
Ajaleht
Lingid
Klasside kodulehed


Põhikooli lõpetajad

1950

1. Juhkam Väino
2. Karjel Ellen
3. Kiirats Väino
4. Laev Milda
5. Lumi Juhan
6. Noppel Aino
7. Odes Illar
8. Parts Kustas
9. Raavik Aino
10. Rand Heiti
11. Sõber Viivi
12. Tõnssoo Helju
13. Värat Oskar
14. Laurits Kalju

1951

1. Haljas Silvi
2. Karotamm Heino
3. Kruusmaa Velly
4. Köster Lya
5. Laaniste Valve
6. Lai Urve
7. Maidla Vaike
8. Martinson Asta
9. Martson Toivo
10. Oidjärv Aino
11. Orula ülo
12. Pärna Ain
13. Press Ilmar
14. Rand Hilja
15. Rand Heiki
16. Rand Kalju I
17. Rand Kalju II
18. Ring Naima
19. Seer Eha
20. Seer Endel
21. Tammeniit Laine
22. Vestmann Eduard
23. Vilgats Kalju
24. Vühner Maret
25. Kõkk Tiina
26. Oja Hilda

1952

1. Berggrünfeldt Linda
2. Estra Lea
3. Jaakson Tiiu
4. Janson Mart
5. Kaelep Kaie
6. Karlep Karl
7. Kiirats Naali
8. Laanist Enda
9. Lõpp Kalju
10. Merisaar Ants
11. Mihhels Mare
12. Michels Hillar
13. Pihelbu Juhan
14. Seemel Ilse
15. Tali Kalle
16. Tohv Endel
17. Tõnissoo Meeli
18. Vestli Juhan

1953

1. Birk Ain
2. Estra Vello
3. Jürisson Jüri
4. Karotam Lembit
5. Kivimäe Valve
6. Kuura Õie
7. Mardu Aino
8. Mätas Leida
9. Rand Ivi
10. Raskatðov Valentin
11. Sutt Vaike
12. Tohv silvi
13. Tõnisson Endel
14. Juhkam Virve
15. Masso Ülle
16. Paumets Maie
17. Puls Heldur
18. Selga Milvi
19. Torma Heino
20. Veinjärv Ilme
21. Kuura Tähti

1954

1. Hansalu Arne
2. Itter Uuno
3. Janson Mari
4. Janson Mati
5. Juhkam Liidi
6. Juhkam Ülo
7. Kaisel Jaak
8. Karotam Karli
9. Kunder Ants
10. Köösel Johni
11. Laur Mihkel
12. Martson Heino
13. Miido Andres
14. Niine Evi
15. Noppel Vaike
16. Pirso Elmo
17. Pirso Väino
18. Press Helju
19. Rüüsiainen Aili
20. Raimet anne
21. Rand Aile
22. Rand Tiia
23. Sumel Karl
24. Tamm Aino
25. Tilk Tiiu
26. Vaino Enn
27. Vits Aino
28. Lillemägi Ano

1955

1. Alumets Elvi
2. Danilov Voldemar
3. Hansalu Laine
4. Juhkam Vaike
5. Jürisson Ants
6. Köösel Kalle
7. Kiinnapas Peeter
8. Laanemets Sulev
9. Laaniste Malle
10. Lumi tiia
11. Lõõbas Malle
12.  Merimaa Milvi
13. Merasma Säde
14. Oidjärv Olli
15. Ojakallas Ellen
16. Orula Sulev
17. Paalberg Jaan
18. Pinn Anne
19. Rand Elve
20. Rand Vilvi
21. Seer Elvi
22. Soobik Haljand
23. Kaisel Liina
24. Kuura Gluuni
25. Soan arno
26. Sutt Artur
27. Tilk Leo
28. Torma Elju
29. Tõnissoo Tõnis
30. Vanatoa Leo
31. Ristal Mihkel
32. Ojamets Maie

1956

1. Adams Helgo
2. Aitaja Mare
3. Aomere Arvo
4. Eensalu Helbe
5. Jaaniks Leida
6. Juhkam Heino
7. Jõgi Linda
8. Kivimäe Juhan
9. Kiviselg Lehti
10. Käär Urve
11. Laurits Marju
12. Luht Liivi
13. Lutmaa Lea
14. Lumi Valve
15. Martson Leo
16. Meriluht Helle
17. Metsniit Sirje
18. Moppel Elvi
19. Patune Linda
20. Pihelgas Hillar
21. Põltsam Aimo
22. Rand Reino
23. Rand Ergo
24. Rand Jüri
25. Rannuste Kaimo
26. Reimand Maria
27. Reinson Aime
28. Reinson Enn
29. Tammeniit Valve
30. Tamm Helme
31. TammHelgi
32. Toompere Margus
33. Vanatoa Lea
34. Vassiljeva Ada

1957

1. Annus Uno
2. Estam Elmar
3. Heinluht Helju
4. Janson Helma
5. Joost Vello
6. Jürgens Helju
7. Karlson Heiki
8. Karotam Vambola
9. Kiirats Silja
10. Kiisk Sirje
11. Klement Heino
12. Kunn Ulli
13. Kuura Silva
14. Köösel Arne
15. Laurits Helve
16. Leetma Vaike
17. Lõõbas Helmi
18. Noppel Liivi
19. Oidjärv Osvald
20. Press Helmut
21. Pärnsalu Maimu
22. Rand Nelli
23. Reinson Marju
24. Topp Jaan
25. Türnpuu Toivo
26. Ulanova Maimu
27. Volgerad Lembit

1958

1. Milvi Aksin
2. Estam Ene
3. Freimann Viivi
4. Jürgens Anne
5. Kanarbik Marika
6. Karlep Villem
7. Kivistik Saima
8. Laurits Heino
9. Lillemägi Malle
10. Lumi Ellen
11. Masso Aino
12. Miidu Linda
13. Nuume Jüri
14. Parve Aimi
15. Raist Helve
16. Reinson Kaare
17. Süvang Lia
18. Süvang Mare
19. Tell Tiiu
20. Toorem Mati
21. Udu Helmi
22. Vits Aino
 

Klassijuhataja: Johannes Juusu
 

1959

1. Luule Adams
2. Jaak Aitaja
3. Johannes Eelmaa
4. Margarita Ehova
5. Heino Itter
6. Tiiu Juhkam
7. Uno Juhkam
8. Viivi Jõgi
9. Villem Karlep
10. Maido Mihhels
11. Ilme Oders
12. Endel Rand
13. Helve Rand
14. Ülo Rand
15. Elsa Ring
16. Maimu Salumets
17. Evald Seppama
18. Arne Tamm
19. Asta Vassiljeva

Klassijuhataja: Johannes Juusu

1960

1. Arvo Aksin
2. Rael Annus
3. Enda Estam
4. Vaike Itter
5. Vello Jaansoo
6. Vaki Juhkam
7. Vassili Jürgens
8. Hiie Kaasik
9. Jaan Kaelep
10. Väino Karlson
11. Hilja Kiirats
12. Leili Künnapas
13. Lembit Lõõbas
14. Enno Madise
15. Luule Martson
16. Elfi Meriluht
17. Luule Noppel
18. Laine Palberg
19. Jüri Pinn
20. Udo Rand
21. Mari Rand
22. Helle Rand
23. Reinhold Reimand
24. Madis Saul
25. Mae Soomets
26. Ellen Taidla
27. Luule Tammeniit
28. Leida Tuulmees
29. Helle Vestmaa
30. Helju Vits

Klassijuhataja: Ingrid Tuisk

1961

1. Ene Andrese
2. Rein Dorbek
3. Taavet Hendrikson
4. Astrid Jaago
5. Karl Juhkam
6. Paul Karlep
7. Mati Karlson
8. Marianne Kiirats
9. Uno Kirikal
10. Sirje Kuzmin
11. Liidia Laos
12. Evi Lõõbas
13. Mart Martson
14. Tõnu Nuume
15. Mai Oidjärv
16. Väino Ojakallas
17. Urve Paju
18. Liia Selge
19. Aili Seppama
20. Annemarii Sillaste
21. Ene Vahuvee
22. Aike Vestmaa
23. Silvi Vits

Klassijuhataja: Johannes Juusu

1963

1. Arnold Allikas
2. Vello Alumets
3. Ene Andrese
4. Kersti Ehrstein
5. Naima Härmalt
6. Vilve Jaansoo
7. Vilja Juhkam
8. Zenta Kodasmaa
9. Anne Kunder
10. Mati Kuut
11. Arne Köösel
12. Milvi Laansoo
13. Virve Lumi
14. Milvi Merimaa
15. Luule Miidu
16. Väino Ojakallas
17. Ljuba Pavlin
18. Ants Pirso
19. Ats Pulk
20. Hendrik Raist
21. Vaike Rand
22. Ilse Rand
23. Helja Salk
24. Alli Seiman
25. Ellen Suniste
26. Jaak Tammeniit
27. Mae Tell
28. Tiiu Türnpuu
29. Leo Uibokand
30. Olev Volgerad

Klassijuhataja: Voldemar Virkus

1964
 

1965

1. Maidu Aksin
2. Ain Heinluht
3. Ilmar Hendrikson
4. Hille Jaansoo
5. Anti Karjel
6. Heinar Kase
7. Sulev Kasemets
8. Sirje Kukk
9. Uno Liiv
10. Helle Lõõbas
11. Aadu Lühiste
12. Maimo Oidjärve
13. Peet Paurson
14. Senta Pinn
15. Elve Raavik
16. Tõnis Rand
17. Laili Rand
18. Mare Rea
19. Virve Ristal
20. Jüri Salk
21. Aime Seppama
22. Maimu Soomets
23. Inga Tuulmees
24. Erika Udu
25. Sigrid Vaikjärv
26. Ville Velikok
27. Tiiu Vilgats
28. Helju Vinkler

Klassijuhataja: Taimi Allik

1966

1. Linda Aksin
2. Värdi Entson
3. Eeri Jansen
4. Valve Kiirats
5. Edgar Kiirats
6. Kersti Kirsimägi
7. Raimo Koha
8. Evi Kott
9. Laili Kuura
10. Edgar Laht
11. Imbi Lõõbas
12. Mihkel Lühiste
13. Jüri Paurson
14. Aavo Pulk
15. Helle Reimand
16. Eha Riis
17. Urve Ristal
18. Jaan Sooaru
19. Rein Taal
20. Jüri Tell
21. Enn Vahuvee

Klassijuhataja: Endel Tõnisson

1967

1. Ivo Aljas
2. Elsa Ereline
3. Arma Hannus
4. Helve Heinluht
5. Mare Jaansoo
6. Neeme Kasemets
7. Mall Kiirats
8. Maire Kukk
9. Heido Laurits
10. Ilse Merimaa
11. Erika Ojamets
12. Jaak Parviste
13. Juhan Rand
14. Arvo Rattiste
15. Oskar Sutt
16. Mari Teras
17. Mari Udu
18. Eerika Volgerad

Klassijuhataja: Õie Allilender-Jaansoo

1968

1. Jüri Adler
2. Mall Aljas
3. Silvi Hindrimä
4. Tiiu Kasearu
5. Liivi Kukemets
6. Luume Laansoo
7. Elgi Lõõbas
8. Maire Marder
9. Erika Riis
10. Eha Ristsalu
11. Ülle Roodes
12. Leo Salk
13. Ene Ülem
14. Marju Ülem
 

Klassijuhataja: Luigi Unger

1969

1. Esta Estam
2. Ester Grahv
3. Raivo Hannus
4. Tiiu Karotam
5. Arvo Kase
6. Hans Kasearu
7. Hans Krusalu
8. Uno Lindman
9. Kalev Martson
10. Mihkel Merimaa
11. Maire Männiku
12. Virve Peters
13. Laine Puls
14. Maimu Raavik
15. Elmo Rand
16. Maret Reimand
17. Juuli Sutt
18. Riita Tõnisson
19. Anne Vahur
20. Ester Vilgats
21. Milvi Vits
22. Ülo Ülem
23. Hillar Ülem

Klassijuhataja: Endel Jaakson

1970

1. Sirle Hannus
2. Astrit Kasela
3. Agnes Kiviselg
4. Peeter Lapp
5. Aivar Liiv
6. Paavo Lootus
7. Tiit Lõõbas
8. Ülo Lõõbas
9. Elve Nõmm
10. Saima Rand
11. Õnnela Rähn
12. Arno Salk
13. Heido Vilgats
14. Kaie Vits
 

Klassijuhataja: Senta Mihkelsoo

1971

1. Evi Alas
2. Olev Ansu
3. Tiiu Hannus
4. Eve Jaansoo
5. Õimle Jürgens
6. Tiit Koha
7. Kaija Koppel
8. Leo Langus
9. Jaak Lopsik
10. Meida Marder
11. Merike Miido
12. Valeri Rae
13. Ülle Rand
14. Astri Selberg
15. Anne Udu
16. Heino Vahemäe
17. Eve Vilgats

Klassijuhataja: Lehte Miido

1972

1. Heldur Braks
2. Aime Greenfeldt
3. Aivo Greenfeldt
4. Jüri Hindrimä
5. Rein Järve
6. Laili Jüritamm
7. Lehte Karlep
8. Ene Klaas
9. Eimar Kruusmaa
10. Sirje Kuld
11. Ain Käär
12. Aili Lopsik
13. Leo Lõhemäe
14. Jüri Martikainen
15. Erik Oidersalu
16. Priit Rand
17. Leili Ristsalu
18. Ülo Tõnisson
19. Kersti Tõnisson
20. Paul Vilgats
21. Maimu Vits

Klassijuhataja: Endel Tõnisson

1973

1. Erika Hendrikson
2. Jaak Jürgens
3. Tiina Käär
4. Heidi Laur
5. Malle Maruse
6. Aime Miidu
7. Lii Männamäe
8. Mart Ojamets
9. Madis Ojamets
10. Jüri Prisk
11. Sirli Rand
12. Kalev Rand
13. Tiiu Sepping
14. Ülo Sireli
15. Marika Sutt
16. Heinar Sääsk
17. Reet Taal
18. Jüri Tohv
19. Luule Tõnimäe
20. Elle Udu
21. Elje Volgerad

Klassijuhataja: Elvi Jaakson

1974

1. Saima Aksin
2. Mati Aljas
3. Ly Janson
4. Heiki Kasemets
5. Sirje Kiidemaa
6. Hain Klaas
7. Harri Koppel
8. Helgi Kruusmaa
9. Mart Kukk
10. Kalle Kõrvemaa
11. Saale Kütt
12. Jüri Kütt
13. Ülev Laansoo
14. Helje Laur
15. Arvo Miido
16. Lembit Odes
17. Endel Oja
18. Küllo Pirsi
19. Eldur Põltsam
20. Ulvi Ravik
21. Aivi Ravik
22. Rein Rivimets
23. Ülle Rähn
24. Inga Salk
25. Harri Seegel
26. Mihkel Soomann
27. Erika Sutt
28. Aleksander Sõerd
29. Tiia Teearu
30. Jüri Teras
31. Kai Vanatoa
32. Anne Verte
33. Urve Vesik

Klassijuhataja: Õie Jaansoo

1975

1. Henn Algpeus
2. Mati Hindrimä
3. Martin Juusu
4. Uno Karotamm
5. Ain Lopsik
6. Meelis Luup
7. Inge Masso
8. Ingrid Masso
9. Aivar Merila
10. Endel Metsniin
11. Ervin Post
12. Miralda Põltsam
13. Kalev Saar
14. Kaja Saar
15. Ants Teras
16. Leili Tsilk
17. Andres Verte
18. Aarne Vetevood

Klassijuhataja: Efeline Liiv

1976

1. Endla Aksin
2. Maret Hannus
3. Valeri Jurjev
4. Marina Kott
5. Lembit Kuristik
6. Ülle Kuristik
7. Silvi Leetmaa
8. Heli Lobja
9. Elmar Maruse
10. Meelis Metsamärt
11. Maire Miemis
12. Anneli Miido
13. Aivar Männamäe
14. Liilia Nõmm
15. Lia Odes
16. Ilmar Pirsi
17. Alar Press
18. Valev Randmäe
19. Maive Tammeoks
20. Endel Vahemäe

Klassijuhataja: Lehte Miido

1977

1. Toomas Abel
2. Olev Hendrikson
3. Ester Jaanimägi
4. Jüri Jurjev
5. Ruth Järve
6. Eha Karotamm
7. Vambola Karu
8. Merike Lankus
9. Enn Miidu
10. Mari Ojamets
11. Rein Peterson
12. Raivo Pulk
13. Enda Põltsam
14. Toivo Põltsam
15. Hillar Rannik
16. Anne Ravik
17. Reet Rea
18. Milvi Seegel
19. Valmut Selter
20. Arvo Siig
21. Raivo Sutt
22. Mart Teearu
23. Sulev Teki
24. Õie Tõnisson
25. Katrin Tõnisson
26. Marika Tõnisson
27. Malle Verte

Klassijuhataja: Viivi Karlep

1978

1. Katrin Abel
2. Marika Haljas
3. Valdo Kangur
4. Alar Kiirats
5. Enn Kiirats
6. Urve Kink
7. Marju Laanemets
8. Vahur Liiv
9. Ain Martson
10. Ingrit Metsamägi
11. Piret Nõmm
12. Ulvi Oks
13. Kaja Põltsam
14. Vallo Pärna
15. Aimar Pärna
16. Maarika Raissar
17. Meelis Rähn
18. Tiiu Saar

Klassijuhataja: Õie Jaansoo

1979

1. Ilve Aaslaid
2. Aivar Haljas
3. Zeena Jaanso
4. Mare Klaas
5. Enno Laanemets
6. Einar Laas
7. Andres Laur
8. Urmas Liiv
9. Tiina Metsamärt
10. Küllike Miidu
11. Marika Rand
12. Eda Rand
13. Tiina Rea
14. Kaarin Schär
15. Toivo Tetsmann
16. Kalle Vainula

Klassijuhataja: Õie Jaansoo

1980

1. Paavo Einola
2. Helme Erikson
3. Milvi Hindrimä
4. Jaak Jaanso
5. Janno Jaanson
6. Li Juhkam
7. Külli Kangur
8. Eve Kase
9. Enno Kase
10. Arve Leetmaa
11. Terje Miido
12. Aime Oras
13. Margit Paap
14. Avo Paltson
15. Ursula Pulk
16. Riina Pärna
17. Ain Rand
18. Aare Sutt
19. Olev Teki
20. Heli Tohv
21. Sirje Vesik

Klassijuhataja: Efeline Liiv

1981

1. Kalle Aava
2. Tiit Jaakson
3. Erika Jaanimägi
4. Renate Jaansoo
5. Rein Juhkam
6. Hiie Kaelep
7. Dagmar Klaas
8. Ly Laas
9. Arne Leetmaa
10. Antonina Losseva
11. Urve Metsamärt
12. Jaanus Noppel
13. Kaire Oks
14. Küllike Press
15. Karin Raimet
16. Rain Randmaa
17. Priit Rannik
18. Leonid Rozentov
19. Valter Schär
20. Toomas Selge
21. Enno Siim
22. Marelle Veinjärv

Klassijuhataja: Lehte Miido

1982

1. Liili Aaslaid
2. Vahur Agasild
3. Marko Allikas
4. Jüri Anila
5. Merle Einola
6. Tiina Irdt
7. Jana Janson
8. Einar Kaelep
9. Õie Karotamm
10. Piret Kuld
11. Jaanus Metsamägi
12. Margus Nõmm
13. Kaja Paalberg
14. Anneli Pulk
15. Merje Randmäe
16. Hele-Ly Selge
17. Valter Siim
18. Piret Tinn
19. Harvet Toots
20. Raimond Volgerad

Klassijuhataja: Elvi Jaakson

1983

1. Taimo Aksin
2. Marek Jaansoo
3. Mait Janson
4. Viljar Karlep
5. Kaie Kask
6. Einar Käär
7. Meelis Lehola
8. Enn Martson
9. Andres Männikus
10. Lembit Niitvähi
11. Margus Noppel
12. Aiki Peterson
13. Meelis Pihelgas
14. Rain Veinjärv
15. Pille Vene

Klassijuhataja: Viivi Karlep

1984

1. Meelis Eelmaa
2. Urmas Elleste
3. Jana Juhkam
4. Aivar Jõe
5. Eha Laas
6. Ardi Laur
7. Tiina Lehola
8. Andres Martson
9. Sander Merimaa
10. Tuuli Miidu
11. Ilona Org
12. Andrus Pirso
13. Eda Põltsam
14. Õnne Sireli
15. Annika Sutt
16. Maire Tohv
17. Mati Vahemäe
18. Evi Valk
19. Piret Volgerad

Klassijuhataja: Õie Jaansoo

1985

1. Merle Aksin
2. Hannes Heamets
3. Janne Jaansoo
4. Urmas Jõe
5. Adi Kasemets
6. Jaanis Kuld
7. Valmar Kullerkupp
8. Heli Kuusekänd
9. Kuno Kõrvemaa
10. Arvi Merila
11. Margus Miemis
12. Jüri Männikus
13. Jüri Niitvähi
14. Heino Piirme
15. Tiiu Pirso
16. Tanel Press
17. Ruth Raavik
18. Katrin E. Rand
19. Katrin R. Rand
20. Maris Soobik
21. Aivo Sõerd
22. Kristiina Teki
23. Urmas Tihane
24. Marek Tuvi

Klassijuhataja: Urmas Reinfeldt

1986

1. Kairi Edvand
2. Marge Jõgi
3. Andres Kalbach
4. Õnne Kalda
5. Laivi Martson
6. Madis Martson
7. Ülo Marus
8. Ene Merila
9. Terje Mirk
10. Nigul Nurm
11. Liia Oidjärv
12. Toivo Palberg
13. Marita Press
14. Kalmer Raavik
15. Raimo Rand
16. Terry Rea
17. Maire Seppama
18. Külli Vestmaa

Klassijuhataja: Efeline Liiv

1987

1. Priit Adams
2. Janne Jaakson
3. Janek Jaansoo
4. Maaja Juhkam
5. Mesike Jõgi
6. Monica Jääger
7. Jaan Kruusimägi
8. Pille Kruusimägi
9. Urmas Kütt
10. Pilvi Martson
11. Tarmo Oidjärv
12. Helen Ojakallas
13. Janek Ojamäe
14. Mare Pihelgas
15. Külli Pirso
16. Janek Press
17. Jüri Raavik
18. Inge Raist
19. Andres Siim
20. Piret Tamm
21. Ille Tetsmann
22. Anne Valk

Klassijuhataja: Elli Teras

1988

1. Ruubo Aksin
2. Märt Altpuu
3. Gunnar Baum
4. Tiina Einola
5. Inga Jaakson
6. Piret Jaakson
7. Kaili Juhkam
8. Kalev Kalda
9. Karin Karlep
10. Aire Karus
11. Katrin Kasemets
12. Kaire Kott
13. Katrin Leppik
14. Merli Mirk
15. Alvar Nurm
16. Marko Ojakallas
17. Piia Press
18. Lea Raavik
19. Heidi Sepp
20. Janek Tuulmees
21. Sander Vahuvee

Klassijuhataja: Kersti Valgeväli

1989

1. Marju Adams
2. Tarvo Altpuu
3. Airi Iman
4. Karin Miidu
5. Piret Paalberg
6. Henno Piirme
7. Tea Raist
8. Jana Rebane
9. Lily Seppama
10. Valvo Volgerad

Klassijuhataja: Jaak Valgeväli

1990

1. Tomek Jaansoo
2. Elena Jääger
3. Aivar Karus
4. Marika Männikus
5. Valdis Noppel
6. Annika Kivila
7. Heido Sepp
8. Katrin Somelar
9. Marek Tamm
10. Tiina Tuulmees
11. Inger Vahuvee
12. Margit Varma
13. Anneli Vesik
14. Kaarin Vestmaa
15. Helina Volgerad

Klassijuhataja: Efeline Liiv

1991

1. Meelika Burket
2. Urmas Hakk
3. Ave Kütt
4. Monika Murumets
5. Rutmar Nurm
6. Eve Raist
7. Margit Rand
8. Jüri Rea
9. Ervet Sahtel
10. Rita Truuvälja
11. Kati Tõnissoo
12. Allan Velikok

Klassijuhataja: Vilja Räbus

1992

1. Ago Adler
2. Anu Adler
3. Uno Hakk
4. Tarmo Iman
5. Alan Karus
6. Kristo Kask
7. Käde Laanearu
8. Kristiina Lepik
9. Martin Leppik
10. Merike Meimis
11. Ivelin Midri
12. Maia Pavlova
13. Mari Piirme
14. Kaupo Põltsam
15. Reimo Rea
16. Ainar Rohelpuu
17. Marek Salk
18. Urmas Sutt
19. Lauri Tammela
20. Rita Velikok
21. Hanno Vimberg

Klassijuhataja: Urmas Reinfeldt

1993

1. Aili Aavik
2. Tarmo Blasen
3. Heili Heindla
4. Aro Kütt
5. Virgo Laansoo
6. Viljo Lühiste
7. Kerli Lüüdik
8. Ina Maruse
9. Elen Niine
10. Kaia Pavlova
11. Liina Raist
12. Marko Rand
13. Pille Sireli
14. Kärt Somelar
15. Ülar Tuisk

Klassijuhataja: Lea Rannik

1994

1. Lagle Adler
2. Ilmar Juurik
3. Karin Kask
4. Liina Käär
5. Virge Laansoo
6. Evelyn Liländer
7. Maret Martson
8. Egle Niine
9. Leigar Põltsam
10. Rando Rand
11. Jaan Rea
12. Toomas Siim
13. Regina Tammela
14. Indrek Torilo
15. Marko Tjurin
16. Hardo Vahemäe
17. Maria Vahtel
18. Deivid Väära

Klassijuhataja: Jaak Valgeväli

1995

1. Leili Aavik
2. Aile Adams
3. Heleri Bauer
4. Britta Burket
5. Ain-Ervin Karlson
6. Henry Kuningas
7. Ardo Käär
8. Marek Lind
9. Kaido Martson
10. Meelis Matvejev
11. Merle Merimaa
12. Mari-Liis Pihlak
13. Jüri Pirso
14. Kaidi Pirso
15. Venno Press
16. Jana Pulk
17. Joel Pulk
18. Marge Päästel
19. Eve Riis
20. Andres Sahtel
21. Raido Salk
22. Kersti Taal
23. Karin Tammeleht
24. Herje Vahemäe

Klassijuhataja: Õie Jaansoo

1996

1. Alo Adler
2. Renate Algpeus
3. Riho Jurjev
4. Peeter Juurik
5. Anneli Karlson
6. Elvis Liländer
7. Kadri Lühiste
8. Raul Mätik
9. Marek Päästel
10. Tiina Sahtel
11. Kristi Tammela
12. Margus Tuulmees
13. Raido Valgeväli
14. Martin Vahtel
15. Tea Vallimäe

Klassijuhataja: Kersti Valgeväli

1997

1. Triin Altmäe
2. Bronek Bart
3. Tauri Jurjev
4. Heigo Jänes
5. Argo Kaelep
6. Veinica Leibur
7. Priidik Maninen
8. Karmen Martel
9. Ave Martson
10. Cristi Merimaa
11. Reimo Mirk
12. Egle Oidersalu
13. Evelin Nõmmik
14. Raina Pavlova
15. Jüri Piirme
16. Marit Raist
17. Raidi Rand
18. Mario Ravik
19. Karmo Saar
20. Jaanika Soosaar
21. Catlin Strandberg
22. Elmo Vahemäe

Klassijuhataja: Ants Pirso

1998

1. Tõnis Karlep
2. Ronald Karlson
3. Maris Karotamm
4. Gerli Losseva
5. Rain Leova
6. Riho Luberg
7. Andrus Martson
8. Liisy Põltsam
9. Helina Saar
10. Moonika Seppama
11. Astrit Trei
12. Martin Vallimäe
13. Ave Vene

Klassijuhataja: Mari Lühiste

1999

1. Algpeus Marianne
2. Hindrimä Mairit
3. Jõgi Kadri
4. Kaljurand Anneli
5. Karlson Margaret
6. Kask Kätlin
7. Lapp Reesi
8. Maruse Kardo
9. Midri Maanus
10. Oidersalu Erko
11. Oidersalu Elar
12. Paap Paul
13. Pihelgas Merje
14. Roðko Kristi
15. Saar Anna-Kaisa
16. Sarapuu Sirle
17. Tammela Marianne
18. Vahemäe Evelyn

Klassijuhataja: Viivi Karlep

2000

1. Kaarel Altmäe
2. Gert Haller
3. Marika Heindla
4. Martti Hindrimä
5. Ülar Juurik
6. Pille-Riin Jõgi
7. Rander Jänes
8. Elin Kaas
9. Merit Kaelep
10. Kätlin Kaskin
11. Madis Kivisild
12. Tarmo Laan
13. Egle Leetmaa
14. Viivica Leibur
15. Risto Leppik
16. Maarja Lühiste
17. Margit Maruse
18. Jaan Miidu
19. Reena Pavlova
20. Reigo Põltsam
21. Maarjo Päästel
22. Rene Rea
23. Hannes Salu
24. Kristin Trei

Klassijuhataja: Urmas Reinfeldt

2001

1. Kairi Bart
2. Silver Juurik
3. Kätlin Jürgens
4. Jaanus Jõgisu
5. Urmet Karotamm
6. Tarmo Kuusik
7. Eege Laansoo
8. Romet Palits
9. Fritjo Pukk
10. Margit Pusse
11. Margit Päästel
12. Meeli Raavik
13. Veiko Seppor
14. Pille-Riin Talvar
15. Reelika Teearu
16. Ave Tuisk
17. Epp Tuisk
18. Andra Vaaks

Klassijuhataja: Triinu Pert

2002

1. Argo Astla
2. Taavi Dervojed
3. Teele Dervojed
4. Sergei Härm
5. Pille-Riin Juursalu
6. Priit Kaljurand
7. Alar Karjel
8. Helmuth Karlson
9. Kadri Karma
10. Katrin Kivisild
11. Elis Leetmaa
12. Reigo Mändla
13. Janno Palits
14. Elo Pulk
15. Siiri Põld
16. Sigrid Pürg
17. Rainer Rand
18. Anni Reinfeldt
19. Sigrit saarts
20. Kalle Sutt
21. Ivo Teki
22. Rainer Tromm
23. Andres Tölp
24. Angela Vaaks

Klassijuhataja: Ants Pirso

2003

1. Grete Adler
2. Imbi Alpius
3. Aivar Juurik
4. Kristel Jürgens
5. Kristiina Kivisild
6. Gerli Lutvärk
7. Katri Martel
8. Merlin Miido
9. Janar Männamäe
10. Liisa Pert
11. Madli Põldsam
12. Siiri Rätsep
13. Evelin Seppor
14. Reio Toomsalu
15. Virge Vahtra
16. Jane Viilik

Klassijuhataja: Tiina Kapten

2004

1. Astla Annika
2. Haljas Martin
3. Jaanso Janari
4. Joao Ida
5. Kaljurand Rain
6. Kask Karoliine
7. Kiirats Karli
8. Kriisa Marie
9. Kukk Gristel
10. Merimaa Õie
11. Miidu Erki
12. Männamäe Raili
13. Randmäe Liisa
14. Ring Hele
15. Ristal Maris
16. Roðko Kristjan
17. Runthal Tamo
18. Saare Erge
19. Sahtel Lauri
20. Salu Kadri
21. Sommer Kalvi
22. Soonsein Sigrit
23. Vallimäe Eda

Klassijuhataja: Küllike Stalvel

2005

1. Aava Liisu
2. Alasi Rain
3. Heindla Siim
4. Juurik Merike
5. Kiisler Karin
6. Kingsep Tiina
7. Klaas Andreas
8. Lepik Triin
9. Lusti Annika
10. Marus Toivo
11. Maruse Alvar
12. Merimaa Kersti
13. Mitt Merilin
14. Männamäe Renate
15. Palusalu Maido
16. Põltsam Marta
17. Reinfeldt Tõnu
18. Roðko Roman
19. Rudnitski Romek
20. Seppor Malle
21. Teearu Ragnar
22. Veeväli Robert

Klassijuhataja: Galina Mändla

2006

1. Algpeus Regina
2. Birk Janett
3. Haljas Raimo
4. Jaagu Mari-Jaana
5. Mitt Marvin
6. Oidersalu Mario
7. Pert Minna
8. Rand Jürgen
9. Rand Sigrid
10. Reinfeldt Kristiina
11. Salu Karlo
12. Selge Siim
13. Sommer Külli
14. Strastin Mary-Liis
15. Tetsmann Marilin
16. Vahemäe Hannes
17. Vahkel Ranno
18. Väli Andre

Klassijuhataja: Mari Lühiste

2007

1. Aava Leenu
2. Joao Isabel
3. Kivisild Taive
4. Kivisild Tambet
5. Kriisa Frieda
6. Marus Taavi
7. Olop Elina
8. Rand Robert
9. Randmäe Mart
10. Reinson Rain
11. Saar Stiina-Riin
12. Tamm Nele
13. Tinast Teele
14. Toomsalu Anette
15. Tõnisson Taavi
16. Alasi Argo
17. Heindla Maila
18. Juurik Sander
19. Karotam Gerdo
20. Karotamm Marit
21. Langus Leana
22. Leerima Argo
23. Leerima Evelin
24. Palusalu Mailis
25. Roðko Hardo
26. Roðko Toomas
27. Saluste Helena
28. Tamm Sirli
29. Aruste Anneli
30. Lusti Tanel
31. Oruvee Jaan
32. Sobolev Martin

Klassijuhatajad: Heili Timm ja Karin Mitt

2008

1. Arula Terje
2. Birk Eleri
3. Gretski Hedi
4. Haava Roland
5. Heindla Signe
6. Idvand Indrek
7. Jõe Mihkel
8. Kalbach Mariia
9. Karbus Kirsika
10. Koel Birgit
11. Kuld Gerli
12. Laasma Liina
13. Laur Kaur-Joosep
14. Leetmaa Alari
15. Lehtla Liis
16. Lillemets Mariliis
17. Lomp Keir
18. Mölder Lauri
19. Palmiste Triinu
20. Pert Maali
21. Põltsam Enrih
22. Pärna Laura
23. Reinson Riina
24. Rudnitski Maria
25. Sommer Ulla-Marleen
26. Sõerd Sandra
27. Tammann Eha
28. Tilk Karl
29. Tinast Toivo
30. Tõnning Nelle
31. Vaher Mari-Liis
32. Vene Ann-Amy

Klassijuhatajad: Inger Vahuvee ja Kirsti Talu

2009

1. Juurik Merle
2. Koidu Catri
3. Laanepõld Rainer
4. Leerima Andreas
5. Lumera Ailen
6. Martson Mark
7. Maruse Gerlyn
8. Mitt Margo
9. Mändla Heiko
10. Näär Jaana
11. Ojakallas Sten-Ander
12. Palberg Tauri
13. Press Mario
14. Roosiorg Rünno
15. Sutt Kaisa
16. Tilk Paul
17. Tõnning Aivo
18. Vene Ade-Riin

Klassijuhatajad: Triinu Pert ja Kirsti Talu

2010

1. Alasi Mihkel
2. Allikas Samuel
3. Anderson Keiu
4. Eensalu Maico
5. Heinsaar Riin
6. Jürna Raili
7. Kase Kaarel
8. Leerima Liis
9. Lomp Kaur-Joosep
10. Mölder Marti
11. Press Maarja
12. Pärnaste Ly-Andra
13. Raavik Liina
14. Rand Maarjan
15. Roosiorg Ronald
16. Sireli Ardo
17. Sommer Veiko
18. Sääsk Jüri
19. Toomsoo Kädi
20. Võrel Kelly

Klassijuhatajad: Jaanika Soosaar ja Kirsti Talu

2011

1. Ken Heamets
2. Ingmar Juurik
3. Karl Kalda
4. Kadri Kiisk
5. Kristiina Kullerkupp
6. Kristjan Kullerkupp
7. Arles Leetmaa
8. Andrus Leinpuu
9. Getlin Maruse
10. Dajana Matsko
11. Rauno Palberg
12. Tauno Palberg
13. Maret Palusalu
14. Minni Pärnpuu
15. Kristopher Sikk
16. Caisy Sutt
17. Lysandra Sutt
18. Karmen Sõerd
19. Signe-Riin Tomson
20. Fredi Veeväli
21. Aaro Videvik
22. Kati Viirna

Klassijuhatajad: Ivi Kask ja Kirsti Talu

2012

1. Roland Joao
2. Ingvar Kalbach
3. Gert Kandelin
4. Rino Kangur
5. Anne Karu
6. Kristjan kase
7. Kertu Koidu
8. Lillerine Lille
9. Timo Normann
10. Kaspar Saagim
11. Kristel Sutt
12. Günther Tamm
13. Triin Tugim
14. Viktoria Valjaugaite

Klassijuhatajad: Karin Mitt ja Kirsti Talu

2013

1. Indrek Espenberg
2. Mart Grents
3. Karl-Björn Hallik
4. Siiri Heindla
5. Agnes Janson
6. Oliver Juurik
7. Laura Jõe
8. Jaan Kiisk
9. Jaan-Johann Lumera
10. Allar Martson
11. Gerda Maruse
12. Loret Miidu
13. Jaanika Odes
14. Janno Pavlov
15. Heiko Piirme
16. Kaile Vahtmeister
17. Richard Veeväli
18. Martin Viirna
19. Anelle Väli

klassijuhatajad: Galina Mändla ja Kirsti Talu

2014

1. Karen Adler
2. Aleksander Espenberg
3. Kevin Heamets
4. Kuldar Juurik
5. Carmen Kaelep
6. Raldi Kaljurand
7. Andrus Kiisler
8. Mati-Sten Klaassepp
9. Andrus Kolju
10. Veljo Kullerkupp
11. Eliina Lillemets
12. Albert Lumera
13. Marge Maruse
14. Jaagup Michels
15. Manfred Muuga
16. Kaisa-Liis Riisalu
17. Kristiina Sireli
18. Silva-Astrid Sommer
19. Olari Sääsk
20. Merilin Tukk
21. Tanel Tuulmees
22. Teele Tõnisson

klassijuhatajad: Grete Tomson ja Kirsti Talu